Tutankhamons grav stängs

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Tutankhamons grav stängs

Den legendariska faraonen Tutankhamons grav i Konungarnas Dal  kommer att stängas i oktober för restaureringar,  meddelade det egyptiska fornminnesdepartementet idag söndag.  Anledningen till restaureringen uppges vara ”för att bevara och skydda den eftersom den är en av Egyptens viktigaste arkeologiska platser”,  Bland annat skall graven få ett nytt golv enligt de egyptiska myndigheterna.
Men kanske kan man hoppas att man i samband med detta  även kommer att söka efter Nefertitis försvunna grav?…

Nefertitis gravkammare i Tutankhamons grav?

Gömmer sigNefertitis gravkammare i Tutankhamons grav?


Tutankhamons grav har skapat stora rubriker runt om i världen efter det att egyptologen Nicholas Reeves konstaterat sprickbildningar inne i graven som tycks tyda på att det möjligen finns ytterligare en ännu oupptäckt grav bakom Tutankhamons gravkammare.  Teorin som lagts fram av Reeves är att detta möjligen i så fall skulle kunna röra sig om Drottning Nefertitis grav – vilket skulle vara en stor sensation om det visade sig stämma.
Men det är inte bara Nefertiti som fått Tutankhamon att skapa rubriker värden över den senaste tiden
I januari var det Tutankhamuns guldmask som hamnade i en mediastorm efter en klantig ”reparation” som utförts på den oersättliga guldmasken när Egyptiska museets personal helt sonika klistrat fast maskens skägg med epoxylim (!) efter att det av misstag fallit av när några lampor i montern skulle bytas ut.
Även guldmasken genomgår just nu en restaurering
Under tiden som restaureringen av graven pågår kommer Tutankhamons mumie tillfälligt att förvaras i en av gravens sidokammare.
tut sarkofag

Tags: , , , , , ,