Tell el-Jahudiye:

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

tel el judisk
Ungefär halvvägs mellan Kairo och Bilbeis på östra stranden av wadi tumilat ligger “judekullen”. Den har fått sitt namn efter en en gång beydande judisk församling nord ost om ruinerna av staden (få rester kvar), en anläggning som grundades av prästen Onias under Ptolemeios VI Philometer och som fanns kvar ända till dess att templet stängdes under Vespasianus år 71 e.Kr. Platsens centrum omsluts av en storlertegelmur (515 x 490 meter) med en nästan lodrät insida och en glacisliknande sluttning på utsidan som tycks utesluta att den använts som försvarsanläggning. När man inte kunde förklara vad det gåtfulla byggnadsverket haft för funktion tillskrevs det utan bevis hyksosfolket (2:a Mellanperioden). Belagt här finns ett tempelbygge av Ramse II och en palatsanläggning från Ramses III. Fajansplattorna från det sistnämnda har hamnat på museer över hela världen