Tel el-Maschuta:

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

tel el maskhuta succot
“Idolernas kulle” ligger ca 15 km väster om Ismailia ungefär halvvägs genom Wadi Tumilat, alldeles vid kanalstranden och är dess mest betydande ruinstad (uttal: Maschuta). Sedan årtionden tvistade de lärde om detta var staden Phitom, enligt Bibeln en a de platser där det israelitiska folket tjänade som slavar, men så sent som i mitten av1980-talet gav nya arkeologiska undersökningar av kanadensiska arkeologer en överraskande lösning på problemet. Det bibliska ortsnamnet Pithom kan härledas från Per-Atum (“Atums hus”) och faktum är att man redan för mer än 100 år sedan (1883) fann ett stort antal vitivgåvor åt lokalguden här, Atum, herre av Tjeku”. De flesta härstammade från Ramses II:s tid som är den farao som oftast förknippas med det bibliska slaveriet och i dag vet man att de först mycket senare fördes till Tell el-Maschuta från andra platser 8förmodligen under 30:e dynastin). De första utgrävarna lät sig emellertid föras bakom ljuset och höll platsen för en av Ramses II:s nya byggen till vilka också hebréerna tvångsrekryterades.
 Undersökningar av keramiken har emellertid visat att Phitom/Tell el-Maschuta grundades först under 26:e dynastin av kung Necho när denne drog upp sträckningen genom wadin för kanalen till Suez. Noggranna undersökningar också av hieroglyftexterna visar att även ortsnamnet “Pithom” uppträder först under 26:e dynastin. Uppkomsten av sådana skenbart motsägelsefulla uppgifter som att Israel folk skall ha arbetatsom slavar på en plats som inte ens existrade på den tiden förklaras med det faktum att historien om Israels 12 stammar under århundraden endast vidarebefordrades muntligt för att nedtecknas skriftligt först under och efter den babyloniska fångenskapen (under Nebukanessar, 604-562). Författaren som bara på ett ungefär visste var platsen låg gjorde då sin tids största ort i Wadi Tumilat, nämligen Pithom/Tell el-Maschuta, till fiktiv skådeplats för händelserna. I dag finns här några få rester av denna plats som (efter Wadi Tumilats nedgång sedan man fyllt igen kanalen) under namnet Heroonpolis varen viktig mellanstation på en karavanväg som fungerade ända in på den bysantinska tiden. Man kan se ett djupt cisternschakt, lertegelmurar från hus och förrådsbyggnader , det ofullbordade arbetsstycket till en kolossalstaty, flera stenblock av olika material, de understa skickten av ett litet kalkstenskapell och längst i söder en monumental sarkofag av sten där ytterligare en exakt avpassad stenkista en gång var placerad men nu står bredvid (se även gumsesatkofagerna i Mendes). På sandvallarna på södra sidan av kanalen, vägen går på norra sidan, genomförde de egyptiska elitförbanden utan den israeliska säkerhetstjänstens vetskap månadslånga övningar av den övergång av Suexkanalen och stormningen av Bar-Levlinjen som markerade inledningen på Yom-Kippur-kriget/Oktoberkriget.