Deir es-Surian

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Till skillnad från de övriga klostren i Wadi Natrun byggdes ”syrianernas kloster” först på 700-talet på tillskyndan av en förmögen sryisk köpman vid namn Täbrit som av munkarna i det närbelägna Bischoiklostret hade köpt både området och det kapell åt ”gudaföderskan” (Theotokos) som låg där.
deir es surian 1Fram till 1600-talet bodde syriska munkar i klostret och därefter flyttade kopterna in och övertog det nästan helt folktomma klostret (pestepedemi på 1300-talet) och dess berömda handskriftssamling som till största delen bestod av manuskript som skänkts år 930 av abboten Moses av Nibisis. På 1700-talet överfördes en del av handskrifterna till Vatikanens bibliotek, 1842 kom en del till British Museum i London (”Tattan Library”) medan återstoden nu förvaras i Kairo.
Mitt för norra klostermuren ligger den lilla Mariakyrkan (Sitt Miriam) med mycket sevärda ikoner. Vid södra muren, på andra sidan en liten trädgård med pergolor ligger huvudkyrkan, den 27 meter långa El-Adrakyrkan (Mariakyrkan) som delvis härstammar från 900-talet. Den sexdelade med sniderier och inkrusationer rikt utsirade vikdörren som skiljer av koret har t.ex. en syrisk inskrift vilket gör att den kan dateras till år 913/14.
Från samma tid stammar förmodligen också freskerna i korets halvkupol liksom de stuckarbeten som inramar den och som uppvisar stora likheter med de som finns i den samtida Ibn Tulunmoskén i Kairo. På kyrkans västra kortsida kan man gå ned i den munkcell som var den helige Bischois, den munk som är grannklostrets skyddshelgon. Här finns också en liten port som via en gång med tunnvalv leder till det enkelt inredda refektoriet i väster. De båda trädgårdsanläggningarna mitt i resp. öster om klostret kantas av täta rader av gamla munkceller. Ett gammalt vattenuppfodringshjul ligger längst väster ut i den centrala trädgården där det väldiga tillflyktstornet reser sig (med fin utsikt mot grannen Bischoiklostret).

Läs mer om Wadi Natrun: