Deir el Baramus

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Namnet på detta det nordligaste av de kvarvarande bebodda klostren i Wadi Natrun är snarast att hänföra till den helige Borromeus. Namnet är alltså inte någon avledning av ”Deir pa Romeus” (”romarklostret”), även om klostret enligt legenden skall ha grundats av två söner till den bysantinske kejsaren Valentianus II (d. 379) vid namn Maximus och Domitius.
Grundarna lär i stället ha varit två av den helige Makarios egna lärjungar och sägs efter sin död, med tre dagars mellanrum, ha begravts i en krypta rakt under huvudkyrkan som med sina många kupoler är klostrets intressantaste byggnad.
Till vänster i det breda kupolkrönta koret framför de 3 sanktuarierna står två relikskirn. De tillhör den helige Moses, en omvänd mångfaldig rånmördare som grundade ett eget kloster (existerade fram till 1400-talet) och som var 92 år gammal när han tillsammans med 7 bröder dödades i den första beduinstormningen år 408.
Framför koret ligger det treskeppiga kyrkorummet som är avdelat med 6 pelare och som i norr gränsar till ett Theodoroskapell. I kapellets nordvästra hörn kommer man till baptisteriet och väster därom till Georgskapellet. I söder gränsar kyrkan till det långsträckta refektoriet. Makarioskyrkans målade ikonostas och dess predikstol härstammar båda från 1200-talet. I klostrets fruktträdgård finns två fruktpressar bevarade (för mässvinet och olivoljan).
Strax intill huvudkyrkan reser sig kärntornet med sin kompletta överlevnadsutrustning och alldeles bredvid den östra sidan av yttermuren ligger områdets andra stora kyrka, Johannes Döparens kyrka. Den byggdes under förra århundradet och restaurerades 1981. Här finns en mycket sevärd ikonostas. Utanför klostrets gamla murar finns numera en del nybyggnationer och klostret har vuxit mycket i takt med att pilgrimsskarorna ökat under de senaste 40 åren.
De båda klostren Deir es-Surian (Surianerklostret) och Deir Amba Bischoi ligger alldeles intill varandra och fastän man kommer från norr är det den södra anläggningen man träffar på först. Klostret har en utmärkt bokaffär där även en hel del engelsk litteratur finns att köpa.

Läs mer om Wadi Natrun: