Deir Amba Bischoi

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Klostret är uppkallat efter sin grundare, den helige Bischoi (320-417), och blev på 80-talet internationellt känt som tillfällig förvisningsort för den förre koptiske patriarken Schenuda III.
Deir Anba BishoiFörvisningen var en åtgärd som vidtagits av president Sadat efter sammanstötningar mellan kristna och muslimer i januari 1985 av president Mubarak (Schenudas ställföreträdare i tjänsten, biskop Samuel, omkom i attentatet mot Sadat den 6 oktober 1981).
Det första berberöverfallet (408) inträffade redan under klostergrundaren livstid och han tog då sin tillflykt till Nildalen där han sammanträffade med den helige Paulus el-Tamuhi.
De båda munkarna ligger begravda tillsammans i huvudkyrkan i detta kloster som har inte mindre än 6 kyrkor och kapell. Dessa ingår i ett fyrsidigt byggnadskomplex som i väster avslutas med ett långsträckt refektorium och som på 3 resterande sidor kantas av munkceller.
Byggnadskomplexet upptar södra hälften av klosterområdet medan den norra delen täcks av en vidsträckt trädgård i vars nordvästra hörn ett väldigt kärntorn reser sig. Här finns också en brunn där berberna lär ha tvättat sina vapen efter massakern år 444 på ”de 49 martyrerna” från Makariosklostret och som genom de kristnas blod blivit en helig plats.

Läs mer om Wadi Natrun: