Deir Abu Makar – Makariosklostret

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Medan de tre övriga klostren har en gemensam tillfartsväg, från ökenvägen mellan Kairo och Alexandria (fullständigt skyltad och med rastplats med matställe), förfogar Makariosklostret över en separat tillfart.
Klostret grundades år 390 alladels intill den eremitbostad där den helige Makarios hade haft sin verksamhet och gjort Wadi Natrun till ett centrum för klosterverksamheten. Det faktum att Makarios också ligger begravd här har gett klostret en ledande ställning bland Natrunklostren vilket bl.a. visas av att det under historiens lopp har  kunnat visa upp inte mindre än 29 koptiska patriarker, Här träffas dessutom munkarna från alla klostren på de stora högtidsdagarna för gemensam bön och gemensamt firande.
Inne i klostret finns därför 2 våningar med över 100 gästrum som byggts i anslutning till yttermuren.
I klostret bodde de ”49 martyrerna” från berberöverfallet 444 och åt dem har man byggt en kyrka vars 2 tunnvalv bärs upp av 3 gamla marmorkolonner. År 1978 hittade man skelettrester under klosterkyrkan. Munkarna anser att de tillhör Johannes Döparen och de 49 martyrerna.
I dag framstår klostret som en byggnad nästan helt i betong och med sina 4 hektar är ytan innanför de nya klostermurarna sex gånger så stor som den tidigare anläggningen. Den historiska kärnan med försvarstornet och kyrkorna finns dock fortfarande kvar. De 3 kyrkorna ligger tätt intill varandra på den nedre gården nedanför en modern bred trappa.
Den äldsta och viktigaste av dem är Makarioskyrkan där den helige Makarios och två av hans lärjungar ligger begravda och vars yttre blandade arkitektur inte alltid är så väl avpassad men vars inventarier är så mycket intressantare. Den med sniderier rikt smyckade ikonostasen lär t.ex. härstamma från 400-500-talen. Väggarna smyckas av fresker och över sidoaltaret finns en vacker kupol med nischvalv i persisk spetsbågestil från 900- och 1000-talen.
De intressantaste kyrkorna och de vackraste freskerna och ikonostaserna döljer sig i försvarstornet där kyrkorna ligger på 2 våningar ovanför varandra. Ovanför Jungfruns kapell ligger ytterligare 3 kapell, bl.a. Mikaelkapellet som med sitt förhöjda tak når ända upp till taket på tornet. Mittkapellet är vit åt den helige Antonius som var den tredje av klostrets grundare och vars reliker förvaras i Makarioskyrkan. I hans kapell finns försvarstornets vackraste fresker.

Läs mer om Wadi Natrun: