Qubban

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Det forna namnet Kontra-pselkis är ett uttryck för platsens läge mitt emot gamla Pselkis (=Daqqa). i Qubban fanns en viktig fästning varifrån vägen till guldgruvorna i Wadi Allaqi övervakades från tiden från Mellersta riket och ända fram till slutet av Nya riket.
Fortet, gravarna och tre tempel från Mellersta och Nya riket ligger idag under Nassersjöns vatten, men undersöktes dessför innan grundligt av italienska arkeologer, varvid man också tillvaratog intressanta föremål.