Dakka

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Dakkatemplet Nilen Thot
Det romerska namnet på platsen var Pselchis (från det gammalegyptiska per-selket: ”skorpionens plats”). Templet i Dakka var vigt åt Thot och återuppbyggdes i Nya Sebua, ca 40 km norr om den tidigare platsen. Det hade påbörjats på 200-talet f.Kr. av den etiopiske kungen Ergamenes och senare utvidgats av ptolemeiska och romerska härskare. I pylonen finns återanvända block som ursprungligen kommer från ett äldre tempel, vigt åt Horus från Baki, som förmodligen stod i Qubban på den motsatta sidan av den nuvarande dammen. På de båda pylonernas sydsida finns ingångar till flera våningar höga trapphus upp till taket. Både i ingångarna, trapphusen och på taket finns ett stort antal besöksinskrifter (grafitti).
Bakom den mycket förfallna gården ligger en tvärhall vars båda kolonner kring ingången förbinds med sidoväggarna genom skrank. Den här delen härstammar från Ptolemaios VIII Euergetes tid och dess bakre vägg utgjorde tidigare fronten på det gamla Ergamenestemplet som byggdes till av Ptolemaios IV Philopator.
I sydvästra delen av pronaos finns en trappa upp till ett litet taktempel och bakom pronaos ligger ett sanktuarium med ett sidorum i nordost som byggdes till under kejsar Augustus. På baksidan finns 2 fönster som kröns av var sin bevingad sol och också en dörr av senare datum.