Wadi es-Sebua

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Wadi es sebua templet 4
Tempel: Det här templet har återuppbyggts ca 4 km nordväst om sin ursprungliga plats som idag ligger under Nassersjöns vattenlinje. Det var vigt åt Amon, Ra-harachte och kung Ramses II själv och går tillbaka på ett äldre tempel från Amenhopis III:s tid. Enligt uppgifter på stelar från omgivningen (på Egyptiska museet i Kairo. -2014.) byggdes klipptemplet av vicekungen  Setau av Kush.
Man kommer in på 1:a gården genom en stenportal i den tegelmur som omger området. Kantad av 6 sfinxer fortsätter vägen därifrån genom den i dag förstörda tegelpylonen in på 2:a gården och här står både till höger och vänster falkövdade sfinxer som skall föreställa Ra-Harachte. Till vänster ligger ett litet Ra-Harachtetmpel och ett förrådsutrymme. En trappa leder upp till en stenpylon framför vilken det ursprungligen stod 4 kolossalstatyer av kungen. I dag är det endast kungen med gudastav och amons vädurshuvud som står upprätt. Bakom pylonen ligger en gård som kantas av 2 hallar med vardera 5 pelare med kolossalstatyer av Ramses II. Till vänster om gården ligger slaktgården med genomborrade stenar sär man band fast offerdjuren. Under den kristna tiden sate man in en dubbeldörr i portalen in till den del av templet som ligger i klippan och gjorde om rummet till kyrka. Rummet är en stor hall med 6 enkla pelare och ytterligare 6 med statyer av kungen som emmelertid är nästan helt förstörda numera. Åt väster kan man fortfarande se absiden, altaoch helgonbilderna på väggarna. Bakom hallen ligger en tvärställd sal med sidorum och bakom dessa 3 kapell med barksanktuariet i mitten. I en kultnich i bortre väggen står statyer av Amon-Ra och av kungen själv.
På templets nuvarande plats som kallas Nya Sebua har man också placerat andra nubiska minnesmärken efter bygget av Sadd el-Ali (Högadammen i Assuan).
En trappa leder upp till en stenpylon framför vilken det ursprungligen stod 4 kolossalstatyer av kungen. I dag (2014) är det endast kungen med gudastav och Amons vädurshuvud som står upprätt. Bakom pylonen ligger en gård som kantas av 2 hallar med vardera 5 pelare med kolossalstatyer av Ramses II. Till vänster om gården ligger slaktgården med genomborrade stenar där man band fast offerdjuren. Under den kristna tiden satte man in en dubbeldörr i portalen in till den del av templet som ligger i klippan och gjorde om rummet till kyrka. Rummet är en stor hall med 6 enkla pelare och ytterligare 6 med statyer av kungen som emellertid är nästan helt förstörda numera. Åt väster kan man fortfarande se absidern, altaret och helgonbilderna på väggarna. Bakom hallen ligger en tvärställd sal med sidorum och bakom dessa 3 kapell med barksanktuariet i mitten. I en kultnisch i bortre väggen står statyer av Amon-Ra och av kungen själv.
På templets nuvarande plats som kallas Nya Sebua har man också placerat andra Nubiska minnesmärken efter bygget av Sadd el-Ali (Högdammen i Assuan)
Läs mer om Wadi Es Sebua: