Seti I:s dödstempel ("Qurnatemplet")

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Det var Seti I (19:e dynastin) som påbörjade arbetet med detta tempel som var vigt åt guden Amon och avsett för hans egen och hans far Ramses I:s dödskult och det var Ramses II som lade sista handen vid det genom att färdigställa reliefdekorationerna med bilder som väl kan jämföras med andra mästerverk från den 19:e dynastin. De första båda pylonerna och gårdarna finns det ingenting kvar av men i den 50 meter breda förhallen står fortfarande 9 av de ursprungligen 10 knippekolonnerna.
Bakom förhallen ligger kolonnsalen och här finns 6 papyruskolonner med slutna kapitäl som bär upp takplattor med tempelherrens namn inramat av den bevingade solen och flera gamar. Väggrelieferna både här och i de 6 sidokammrarna föreställer Seti och ramses II när de offrar och utför andra kulthandlingar. relieferna i kammaren längst bort till vänster är speciellt intressanta. Guden Thot ses här offra framför den till gud upphöjde Seti I:s bark och därefter kan man se Seti som i Osiris gestalt tronar mellan gudarna eller när han som präst offrar till sin Ka. Men även bilderna på kammarens högra yttervägg och på motsvarande kammare mitt emot förtjänar att uppmärksammas. Här ammas Sethos av Mut resp. hathor från dendera.
Seti I Thebe tempel dekor
 
Via ett högre beläget tvärställt rum kommer man till sanktuariet som ligger mitt i templet. I detta heliga rum som bärs upp av 4 pelare och omges av 2 parallella rum står sockeln till barken fortfarande kvar och man ser Seti som utför rökelseoffer. Rummen bakom sanktuariet är nästan helt förstörda (mittrummet hade också 4 pelare). På båda sidor om det centrala tempelkomplexet och med separata ingångar till vänster och höger i förhallen ligger ramses I:s kultrum (t.v.) och det 23 x 14 meter stora Ramses II:s öppna soltempel med 2 x 5 kolonner på sidorna och ett altare i mitten (t.h., i mycket dåligt skick). sevärda är framförallt ramses I:s kultrum (med förhall uppburen av 2 kolonner och tredelat sanktuarium bakom) där relieferna i sanktuariets mittkammare visar Seti när han offrar rökelse och när han oljar sin fars staty. På bortre väggen finns en Osiriskista med en bild av Isisfalken.
Precis som i Medinet Habu låg ett tegelpalats till vänster om tempelgården mellan 1:a och 2:a pylonen. Norr om templet har man också frilagt ett komplex, liknande det i Abydos, med stora magasin byggda av tegel och med en tronsalsliknande pelarhall av kalksten i mitten.
Läs mer om gravar och monument i Thebe:
Thebe

[custom-facebook-feed]