Sheikh Abd el-Qurna

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

I detta gravberg ovanför Ramesseum där gravarna ligger inne bland husen i byn Qurna finns ett antal gravar efter högt uppsatta ämbetsmän.
Nr 52: Nachts grav. Nacht var skrivare och astronom och var förmodligen verksam under Thutmosis IV. Hans grav är med sitt extremt småskaliga format och sin T-formade grundplan ett typiskt exempel på en begravningsplats från mitten av 18:e dynastin. (Här finns en tvärställd förhall och bakom den längst mittaxeln i ingångens förlängning ett långsmalt bakre rum som avslutas med en liten kultnisch längst in.) På förhallens södra kortvägg knäböjer två offerbärare på var sin sida om en skendörrsstele som målats spräcklig med rosa prickar som en imitation av granit och därunder ser man förelöparna till den senare trädgudinnan. På östra väggen till höger ses motiv från lantlivet och omkring ingången sitter man vid matborden. Till vänster vidtar offerscener med teman som sedan fortsätter över på norra kortväggen (som aldrig blev färdig). Scenerna till höger om öppningen in till det osmyckade inre rummet visar hur man jagar i papyrussnåren, fångar fåglar med nät och tar ur fåglarna. Här pressar man också vin bland vinrankorna. Mest berömd är förmodligen scenen till vänster med en festmåltid där gästerna underhålls av 3 graciösa kvinnliga musikanter och en blind harpspelare.
Nr 55: Ramose. Graven tillhör Ramose som var vesir i Övre Egypten strax innan faraoresidenset flyttades från Thebe till Amarna och på grund av omflyttningen blev graven aldrig helt färdig. Forskarna är oeniga om Ramose lät bygga sig en grav också i Amarna (jfr med Grav 11 i Amarna) eller om han ändå fick sin sista vila i den här thebanska gravkammaren som liksom gravöverbyggnaden bärs upp av knippepelare och som man kommer till via en bred avsmalnande ramp på vänstra sidan om graven. Graven har rekonstruerats i modern tid och man har också byggt imitationer av några av de ursprungligen 32 knippepelarna.
De reliefer som finns inne i graven på båda sidor om ingången är av yppersta kvalitet och härstammar från Amenophis III:s tid. Partierna till höger skildrar den årliga festmåltid till de dödas ära som avhölls inom ramen för ”den härliga ökendalens fest” (i närvaro av familjemedlemmarna men också den dödes kollegor, t.ex. Amenophis byggmästare Amenophis-sa-Hapu). Här förekommer också dryckeslag som en hyllning åt ”Hathor, härskarinna över berusningen”.
Kortväggen till höger uppvisar målningar med bilder från begravningståget med den döde och hans gravgåvor och däremellan strödda bilder av gråterskor. Historiskt är framförallt bortre väggen intressant. Till vänster om passagen in i det osmyckade inre rummet (med 8 bärande kolonner) är relieferna, som föreställer Amenophis III, fortfarande hållna i traditionell stil medan relieferna till höger om dessa redan visar drag av den expressionistiskt karikerande konstuppfattning som var förhärskande under Echnaton.
Här avbildas kungaparet Echnaton och Nefertiti under Atons strålar (tvärr med skador av utmejslingar från tiden efter Amarna), stående i audiensfönstret för att dela ut hedersguldkragen och för att ta emot en utländsk delegation. Ramose fungerar i egenskap av vesir som mellanhand och tolk.
Nr 56: Userhet. Den här graven tillhörde en kunglig skrivare under Amenophis II och går att datera bara med hjälp av en bild till höger på förhallens bortre vägg där gravherren ses offra inför sin härskare. Dessutom ses här insamling av rekryter samt en barberarscen i det fria. Den vänstra delen av den här väggen visar dödsmåltiden med musikunderhållning. I den inre långsmala hallen domineras den vänstra väggen av en utbredd jaktscen där gravherren står i en stridsvagn. Här återges också jakt på fisk och fågel i träskmarkerna liksom vinskörden med avslutande offer. Huvudscenen på den motstående högra väggen är den dödes gravprocession.
Nr 57 Chaemhet. Graven ligger strax intill grav 56 och tillhör förrådsinspektören för båda landsdelarna under Amenophis III. I sina reliefer på båda sidor om ingången till det inre rummet (där dekorationerna till stor del förstörts vilket också gäller den andra tvärkammaren). De visar den regerande faraonen, till vänster när han tar emot skörderapporten och till höger när han belönar sin ämbetsman med hedersguldkragen. På den motsatta väggen, vid ingången, återges scener från skördearbetet med en överraskande detaljrikedom och ovanför dessa mäter man upp jordlotterna på nytt efter Nilens årliga översvämning och här dyker det också upp hästspann.
Nr 69: Menena. Väggmålningarna i förhallen till höger om ingången visar gravherrens verksamhet som lantmätare och fastighetsregistrerare under Thutmosis IV. Här finns också Menenas hästförspända tjänstefordon samt bilder från skattebetalare. Både kortväggen till höger, vänstra halvan av ingångsväggen samt partiet  mittemot på bakre väggen upptas av offerscener. På norra kortväggen mellan offerscenerna finns tre antitetiskt och symmetriskt komponerade register. I den här graven blev även det långsmala inre rummet försett med dekorationer. Bredvid liktåget med skeppsprocessionen på vänstra långväggen kan man här också se dödsdomen där den avlidnes hjärta vägs på en balansvåg och Thot och Horus och med ”Maat” som motvikt medan motsatta väggen upptas av fiske och fågeljakt i träskmarkerna samt till höger den rituella båtfärden till Abydos. Anmärkningsvärt i den här graven, där man också bör titta på takmönstren, är att gravherrens ansikte har skadats genomgående och att han tordes ha drabbats av en bannlysning.
Nr 96: Sennefer. Graven tillhör en borgmästare i Thebe under Amenophis II och kallas också för ”vinranksgraven” eftersom det avsiktligt ojämna taket täcks av målade vinstockar och vinrankor. Den här graven skiljer sig från de andra gravarna i Schecht Abd el-Qurna där man finner de praktfulla väggmålningarna i den överbyggnad ovan jord, som ju alltid skulle vara tillgänglig för de anhöriga och deras offer. Här är det i stället den underjordiska anläggningen som dekorerats, den som består av en förkammare och en huvudkammare med fyra stödpelare och som skulle stängas till eftersom det var här mumien och gravgåvorna förvarades. För att se gravdekorationerna måste man därför gå ned för ett schakt med 44 trappsteg men väl nere möts besökaren av en av de praktfullaste gravarna i hela den thebanska nekropolen. I förrummet ses tjänarna med de detaljerat återgivna gravgåvorna, t.ex. dödsmasker, små uschebti-figurer och smycken. Här kan man också se gravherren och han finns även i den angränsade gravkammaren, ofta tillsammans med sin gemål Senetnofret och med en dubbel hjärtamulett runt halsen. I gravkammaren skyddas ingången av 2 Anubispyloner som avbildats ovanför öppningen. Också här finns en procession där man bär fram gravgåvor och ett liktåg (båda på södra väggen), och den rituella båtfärden till Abydos med fint tecknade båtar (västra väggen). Mellan processionerna liksom på de 4 pelarnas 4 sidor ses bilder av gravherren med gemål och framför dem återfinns oftast en i panterfäll klädd Sempräst som utför kultiska riter. Norra väggen domineras av vinjetten ur ”Dödsbokens” kapitel 151, här uppdelad på många små ramade bildfält med inskrifter och figurer.
Nr 100: Rechmire, vars klippgrav ligger halvvägs upp i sluttningen, var vesir under Thutmosis III och Amenophis II. Graven är visserligen byggd efter den klassiska T-formade grundplanen men storleken överraskar liksom att taket i den inre långsmala hallen helt plötsligt är mycket högre i bortre änden. När man kommer in ser man på ingångsväggen till höger scener från de kungliga stenhuggarnas ateljé där man arbetar med att forma olika skulpturer som t.ex. sfinxer, stående statyer och sittgrupper. Huvudmotivet på väggen mittemot är en örnjakt och fiske. Till vänster i förhallen, på ingångsväggen, ses Rechmire utöva sitt ämbete till vilket också hörde att ta emot såväl skatter som inlagor och att bestraffa försumliga skattebetalare. Den långa självbiografiska texten bredvid bilderna ger många intressanta upplysningar om livet på den här tiden. Motsatta väggen upptas av tributer och varuleveranser från utlandet, med nubier som för fram exotiska djur (giraffer, babianer, stora kattdjur), djurfällar, elfenben, ädelträ etc., med kretensare som framförallt levererar rikt utsirade guldkärl och med folk i Främre Orienten som Bl.a. leder fram hästar. I den inre långsmala hallen förtjänar alla de otaliga verkstads och hantverksscenerna på vänstra väggen att studeras i detalj. Här kan man se metallgjuterier, verkstäder där man gör läder- och träarbeten, tegeltillverkning och mycket annat. Bildsviten avslutas med begravnings- och offerscener. På den motstående högra väggen visas skeppsprocessioner, livgivande riter kring den dödes staty liksom ett överdådigt dukat offerbord åt den döde och en stor festbankett med musikanter.
Gravar tillhöriga följande personer kan besökas efter särskilt tillstånd:
Nr 22: Den kunglige överhovmästaren Wah från början av den 18:e dynastin.
Nr 38: Djeserkareseneb som var registrerare vid Amons spannmålsförråd under Thutmosis IV:s regeringe.
Nr 50: Amon-Ras gudafader Neferhotep under Horemheb.
Nr 51: Userhet, förste profet i kulten kring den till gud upphöjde Amenophis II under Seti I:s regeringstid (inte att förväxla med hans namne i grav 56):
Nr 60: Senet, mor till Antefoker som var vesir under Sesostris I. En av de äldsta dekorerade gravarna i nekropolen.
Nr 78: Horemheb, skrivare under Amenophis III. Moderna gravrövare har ganska nyligen skurit ut och tagit loss delar av de praktfulla väggmålningarna från det lerslammade stucktäckta underlaget.
Nr 81: Ineni, föreståndare för Amons spannmålslager under Amenophis I:s och fram till Thutmosis III:s regeringstid.
Nr 82: Amenemhet, spannmålsräknare för samma spannmålslager, som Ineni i grav 81 under Thutmosis III.
Nr Amenemheb, truppbefälhavare under Thutmosis III och Amenophis II.
Nr 93: Kenamun som var överste förmögenhetsförvaltare hos Amenophis II.
Nr 343: Benia, som var upplysningsman för skattkammararbetarna, var utlänning och antog namnet Pahekamen i Egypten.
Läs mer:
Thebe

[custom-facebook-feed]