Merenptahs dödstempel

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Framför det lilla enkla hotellet och restaurangen ”Schech Ali” vid foten av gravberget Qurnet Murai Ligger några reliefblock som är de enda resterna av det dödstempel som tillhörde Ramses II:s 13:e son och efterträdare Merempetha. På vissa av kalkstensblocken finns emellertid namn och bilder på Amenophis III vilket visar att Merenptah till sitt eget tempelbygge använde sig av material från ruinerna av Amenophis III:s dödstempel som låg några hundra meter åt sydost. Här finns fortfarande fragment kvar av en kolossalstaty av Merenptah av blankpolerad vit kalksten, bl.a. delar av sockeln och hans knä med en vilande utsträckt hand. Kvar finns också ett flertal kolonnbaser med den nedersta trumman vars bladmönster på flera ställen visar spår av de ursprungliga färgerna.

Israel stelan. Finns i dag på Egyptiska museet i Kairo

Israel stelan. Finns i dag på Egyptiska museet i Kairo


Det viktigaste fyndet härifrån är utan tvekan den Israel-stele som finns på Egyptiska museet i Kairo (20014, nedre våningen, sal 13) och som berättar om ett fälttåg under Meremptahs 5:e regeringsår. Också här har man återanvänt en stele av grå granit som stod uppställd i Amenophis III:s dödstempel och som man polerat på baksidan och sedan skrivit på. Att monumentet kallas israelstelen beror på att Israels folk finns med, i en ganska obetydlig position på näst sista raden, på stelens lista över de otaliga besegrade folken. Den här texten är därmed det första ställe utanför Bibeln som talar om hebréerna. Enligt den skall alltså israeliterna ha funnits i Palestina redan under Merenptahs första regeringsår och därför kan han inte, som ibalnd påstås, vara den farao som omnämns i Exodus (jfr Wadi Tumilat). Den moderna gammaltestamentliga bibelforskningen utgår numera också från att alla 12 stammarna inte kom till det förlovade landet samtidigt med Moses utan att det rörde sig om en långsammare process.
 
Läs mer om Tempel och monument i och omkring Luxor:
Thebe

[custom-facebook-feed]