El-Tarif

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

På vänster hand när man kommer från Konungarnas dal och strax före Seti I:s dödstempel (Qurnatemplet) ligger ett starkt kuperat område. Det var här, strax norr om den thebanska nekropolen, som lokalfurstarna i slutet av 1:A Mellanperioden valde att lägga sina gravar. Begravningsplatserna har fått beteckningen ”saff-gravar” (från arabiska saff = rad) efter de brett anlagda pelarraderna som fortsätter bakåt in i klippan upp till 60 meter breda och 300 meter långa förhallar. Pelarraden utgör alltså fasaden till de klippgravkammare med sidorum som efter de monumentala förhallarna känns förvånansvärt småskaliga och vars dekorationer oftast är förstörda. Till gravarna hörde också daltempel byggda av ”nilslamtegel” men av dem finns det ingenting kvar. De mest kända av gravarna är Saff el-Dawaba (Antef I Sehertaui), Saff el-Kisasiye (Antef II Wahanch) och Saff elBaqar (Antef III Nechtnebtenefer).
Thebe

[custom-facebook-feed]