Gravar i Drottningarnas dal

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

drottningarnas Dal
För närvarande hålls tre av gravarna öppna på regelbundna tider ( nr 52 som är en drottninggrav och nr 44 och 55 som är prinsgravar). Med specialtillstånd från fornminnesförvalningen i Kairo kan man emellertid få titta på ytterligare några gravar, som nr 66 som tillhör Ramses II:s första hustru Nefertari.
Nr 44: Chaemwesets grav. Den här graven med sina fortfarande mycket väl bibehållna färger tillhör en son till Ramses III (inte att förväxla med namnen och sonen till Ramses II vars grav återfanns i Serapeum i Sakkara). Redan i korridoren ser vi gravherren inför olika gudar (t.v. huvudsakligen ödsgudar), på högra väggen i sällskap med sin far. Liknande scener återfinns i de båda sidokamrarna. De båda korridorerna bevakas av skräckinjagande demoner (dörrvakterna från ”Portarnas bok”) och det inre kapellet av schakal och lejon (t.v. om ingången). Kapellets sidoväggar visar återigen offerscener och på bortre väggen framträder kungen i dubbel upplaga inför döds- och underjordsguden Osiris medan Selkis och Nephtys iakttar scenen från höger och Isis och Neith från vänster.
Nr 52: Drottning Titis grav. Eftersom drottningen alltid uppträder ensam på väggrelieferna och inte i sällskap med sin kungliga gemål har man ännu inte lyckats få reda på med vilken av ramessiderna gravens ägarinna var förmäld. Med sitt förrum, den långa raka gången och det inre kapellet med sina sidokamrar på tre sidor har graven en nästan korsformad grundplan. I ingången välkomnas besökaren på båda sidor av den knäböjande gudinnan Maat med utbredda vingar. Drottningens offer till gudarna aldelles intill avslutas med gudinnorna Isis (t.v.) och Nephtys (t.h.) som man kan se en gång till, nu tillsammans med Thot, på bortre väggen i kapellet längst in där de står bakom Osiris medan Selkis och Neith står framför denna underjordens gud. Det mest berömda motivet i graven finns på bortre väggen i sidokammaren till höger om kapellet och föreställer Hathor som kogudinna, står bakom ett sykamorträd ur vilket samma gudinna höjer sig som trädgudinna och svalkar drottningen med vatten. Från kapellets vänstra sidokammare går mumieschaktet ner i djupet.
Nr 55: Amenherchopschefs grav, son till Ramses III. Den här graven har bevarats i nästan helt oskadat skick och är med sina vackra målningar den praktfullaste av de klippschakt som är öppna för besök. I ständigt nya kläder ser vi Ramses III och hans döde son inför olika gudar och det är påfallande hur skickligt gravkonstnären förstått att återge linneklädernas genomskilniga lyster. också här flankeras gången in till gravkammaren av väktardemonerna från ”portarnas bok” och i den ofullbordade gravkammaren står underdelen till granitsarkofagen kvar. Det skelett av en spädbarnsmumie som man fann här är inte den unge prinsen utan härrör från en senare begravning. De intilliggande sidokamrarna saknar helt dekor.
Följande gravar är också värda ett besök. De följer alla det inledningsvis skildrade uppbyggnads- och dekorationsmönstret:
Grav nr 33: Ta-nedjem. Denne länge okända drottning från tidig ramessidtid är avbildad på ett sätt som stilistiskt påminner om Nefertaris grav.
Grav nr 42: Pra-her-wenemef. gravherren var en av Ramses III:s söner varför graven stilistiskt liknar gravarna 44 och 55. Det samma gäller för graven intill.
Grav nr 43: Sethherchopschef, vars gravmålningar tyvärr är starkt röksvärtade.
Grav nr 40: Anonym drottning. Bilderna visar drottningen med tom namnkartusch. Förutom motiven som liknar dem som förekommer i grav 52 finns här också en del tillbehör för dödsceremonierna avbildade
 
Läs mer om Drottningarnas dal:

  • Drottningarnas dal (Biban el-Harim)
    • Gravar i Drottningarnas dal

Läs mer om tempel och gravar i Thebe:

  • Thebe
    • Västra Thebe
      • Deir al-Bahri
      • Memnonstoderna (Amenophis III:s dödstempel)
      • Seti I:s dödstempel (”Qurnatemplet”)
      • Ramses II:s dödstempel (”Ramesseum”)
      • Merenptahs dödstempel
      • Medinet Habu
      • Malqata
      • El-Tarif
      • Dra Abu´l Naga
      • Assassif
      • Chocha
      • Schech Abd el-Qurna
      • Qurnet Murai
      • Deir el-Medina*
      • Konungarnas dal (Biban el-Moluk)
      • Drottningarnas dal (Biban el-Harim)
      • Qasr el-Aguz
      • Deir el-Schlewit
      • Thots berg
    • Historia
    • Karnak
    • Luxortemplet