Drottningarnas dal (Biban el-Harim)

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
I Drottningarnas dal har man så småningom återfunnit över 8o gravar (88 st. 2014). (Den åttionde graven som tillhörde Seti i:s hustru och ramses II:s mor Tuja grävdes ut så sent som i mars 1972) och av att döma av ägarnas namn är drottningranas dal den plats där gemåler och döttrar till Ramses II (19:de dynastin) och senare sönerna till Ramses III (20:e dynastin) föredrog att lägga sina gravar. (Här finns också några tiddigare gravar som Ahmoses [nr 47], dottern till Sekenere-Tao II från 17:e dynastin, och Nefertitis syster Mutnedjemets grav från 18:e dynastin [nr 37].) Liksom i konungarnas dal förekom inte heller här några begravningar efter slutet  på Nya riket. Gravanläggningarna här är till största delen enkla schaktgravar.
Väster om Drottningarnas dal ansluter sig ytterligare två wadis med gravar. Den ena är Wadi Sikket Taqed Said med Hatscheptsuts vinklade grav (efter mönster från samtida kungagravar) som hon lät anlägga som Thutmosis III:s medregent innan hon som ensam härskarinna förlade sin grav till Konungarnas dal (nr 20 där). Den andra är ”Apgravarnas wadi (Wadi Qubbanet el-Qirud), ett namn som wadin fått efter en apgrav från 25:e dynastin trots att den användes för gravanläggningar redan under Thutmosis III.
Prinsessgravarna i Drottningarnas dal är i regel anläggningar som består av endast ett större rum med sidokammare medan drottninggravarna består av 2 på varandra följande stora rum (med upp till 5 sidorum på båda sidorna och ett bakre annex i gravens axel).
Prinsgravarna innehåller 2 på varandra följande breda korridorer som slutar i ett bara obetydligt bredare rum längst in. Också här kantas korridoren av sidorum på båda sidor och eventuellt ett inre rum. Samtliga anläggningar uppvisar liknande motivval i dekorationerna. I de främre delarna dominerar offerscenerna inför diverse gudar (drottningarna uppträder ensamma och prinsarna i sällskap med sin kunglige far) medan de inre delarna till stor del upptas av de knivbeväpnade väktardemonerna från ”portarnas bok”.

Hitta hotellerbjudanden i Luxor:


Läs mer om Drottningarnas dal:

Läs mer om tempel och gravar i Thebe:
Thebe

[custom-facebook-feed]