Dra Abu´l Naga

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

I utlöpan av det bergmassiv som i nordost gränsar till kitteldalen vid Deir el-Bahri ligger gravar från i främst den 17:e dynastin, därefter från Thutmisis III:s och hans efterträdare Amenophis II:s tid och slutligen från ramessidernas tid (19/20:e dynastierna).
Från den förstnämnda perioden är det framförallt drottning Ahhoteps grav som blivit känd för den rikhaltiga gravskatten (2014 på Egyptiska museet i Kairo, övre våningen, sal 3). Ahhoteps gemål Tao II Sekenenre föll enligt vad mumien visar i kampen mot hyksosfolket och hennes båda söner Kamose och Ahmose som beteg faraotronen efter varandra, lyckades fullborda arbetet med att ena riket som deras far påbörjat och grundade Nya riket (jfr Kamoses minnesstele i museet i Luxor). Dessutom hade hon skött regeringsbestyren som ställföreträdare för den då fortfarande minderårige Ahmose varför denne förutom ett stort antal vackra smycken också skänkte en rikt dekorerad cermoniyxa, en silverbåt monterad på hjul och en kedja med äretecken i form av flugor till hennes gravskatt (flugan var som symbol för outröttlig angreppslust tillverkad av guld och delades i första hand ut som militär utmärkelse). Många av gravarna har undersökts och dokumenterats först under de senaste åren av företrädelsevis amerikanska egyptologer och detta gäller också de gravar som tillhörde Amons överstepräst Bekenschons (nr 35) och Nubiens vicekung Setau (nr 289) som båda tjänstgjorde under Ramses II. Den sistnämnde stod också som ansvarig för åtskilliga av sin härskares byggföretag (t.ex. Wadi es-Subua).
Eftersom gravarna bara öppnas på direkt förfrågan till fornminnesförvaltningen görs endast en sammanfattning här. I likhet med anläggningarna i Deir el-Medina kröntes förmodligen alla gravarna också här med spetsiga lertegelpyramider.
Nr 17: Neb-Amon, kunglig livläkare, förmodligen under Amenophis II. Här finns ett ovanligt takmönster och en procession med folk från Främre Asien på förhallens bortre vägg.

Roy grav Dra abu el naga

Grav 255. Roys grav.


Nr 19: Amenmose, överstepräst under Seti I för kulten kring den till gud upphöjde Amenophis I. Helt i linje med gravherrens verksamhetsområde är Amenophis I:s ”guda”-bark avbildad på högra bakre väggen.
Nr 20: Monthherchopschef, kunglig solfjäderbärare, förmodligen under Thutmosis III, med scener från begravningar.
Nr 24: Neb-Amon, överhovmästare hos kungagemålen Nebtu under Thutmosis III, med festbankett, begravningsscener och ”de heligas boningar” (Kapitel 110 i ”Dödsboken”).
Nr 155: Antef, mäktig kunglig härold under Hatscheptsut och Thutmosis III, med intriörer från en vinkällare och jaktscener där det också förekommer en flodhäst.
Nr 255: Roy, skrivare och fastighetsförvaltare förmodligen under Horemheb med motiv från arbete på åkern, dödsdomen och offerhandlingar.
Läs mer om Thebe och gravar och tempel runt Luxor:
Thebe

[custom-facebook-feed]