Deir El-Schelwit

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Ungefär 3,5 km söder om Medinet Habu ligger detta lilla tempel åt Isis och Month. Det härstammar från den romerska tiden och på pylonen finns bilder av Galba, Otho och Vespasianus. Från den här tiden är förmodligen också den yttre områdesmuren (58 X 78 meter) med öppning åt öster. Templet ligger på västra sidan om muren och består av det allra heligaste och runt om det en gång som kantas av 3 rum både på södra och norra sidan. I sydost finns en trappa upp till taket och mot templets baksida ligger ett kapell där de troende kunde komma närmare det allra heligaste som de inte hade tillträde till. Reliefer finns bara inne i det allra heligaste, som dekorerades under hadrianus och Antonius Pius, på fasaden och vid ingången till templet.
Thebe

[custom-facebook-feed]