Gravar

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
I bergssluttningen väster om staden, ”runt husknuten”, anlade invånarna sina gravar som alla förmodligen kröntes av små spetsiga lertegelpyramider (numera delvis rekonstruerade). Här kommer man inte in i kultrummen utan i de underjordiska gravkamrarna som förseddes med vackra väggmålningar.
Nr 1 Sennedjem. Graven är dekorerad med scener från livet i dödsriket. När man kommer in ser man genast den döde inför Osiris rakt fram på den norra väggen. Till vänster på västra muren avbildas gravherren med hustru framför gudarna. På södra väggen ser man mumien under beskydd av falkgudinnorna Isis och Nepthys. Östra väggen skildrar ”de saligas boningar” där gravherren och hans fru finns med vid sådden och skörden och vid offerbordet. Ovanför t.v. i det välvda taket delar trädgudinnan, till hälften kvinna och till hälften träd, ut gåvor. Gravutrustningen finns att se på Egyptiska museet i Kairo (2014, Övre våningen, rum 17).
Nr 359: Anherchau (även Onuris-Cha). Graven härstammar från Ramses IV:s tid och i förkammaren finns en mycket anfrätt bild av den gudomlige Amenophis I och hans mor Ahmes-Nefertari. På högra långväggen i gravkammaren bakom sitter gravherren och tar emot offergåvor tillsammans med sin fru som omfamnar honom kärleksfullt. Samtidigt leker han ömt med en av döttrarnas hårlockar och två av de helt nakna barnen leker med levande småfåglar. Resten av bilderna visar religiösa scener, bla. fågel Fenix och den stora katten från Heliopolis som sticker ihjäl den ofärdsbringande Apophisormen. Gravherren ses dessutom uppträda orakad, förmodligen som ett tecken på sorg.
Resten av gravarna kan för närvarande bara besökas efter särskilt tillstånd. De mest framträdande är:
Nr 3: Paschedu. I gravens långsmala inre hall finns en vacker målning av gravherren under en palm på kajen.
Nr 217: Ipu som den här graven tillhör var bildhuggare under Ramses II. Här finns hantverks- och lantbruksscener.
 

[custom-facebook-feed]