Arbetarstaden

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Anläggningen i Deir el Medina byggdes upp under den 18:e dynastin för arbetarna vid den kungliga nekropolen och de som grundade staden var Amenophis I och hans mor Ahmes-nefertari som senare kom att hyllas som gudomliga skyddspatroner av innvånarna. Här bodde de stenhuggare och skulptörer, konstnärer, arbetsledare och hantverkare som byggde kungagravarna. Med ledning av stilundersökningar i gravarna och på ostrakoner med konstnärernas utkast kan man lära känna konstnärernas ”handskrift” så att vissa gravmålningar ibland t.o.m. kan spåras till en viss konstnärs pensel.
Arbetsplatsen i Konungarnas dal låg 1,5 km bort, och man gick dit på en stig över berget. I staden levde i genomsnitt 40 arbetare med sina famlijer i små tvåvåningshus som låg utefter en lång huvudgata. Många gånger vet man vem som var husets herre och man kan till och med få fram hela hans levnadshistoria ur de rikhaltiga ostrakonfynden.
Eftersom det varken fanns vatten eller byggytor i Deir el-Medina sköttes försörjningen av invånarna utifrån. Det finns belagt i stadens historia att världshistoriens första arbetarstrejk utspelade sig i Deir el-Medina (under Ramses III) och var en protest mot den dåliga försörjningen och uteblivna löneutbetalningar.

[custom-facebook-feed]