Västra Thebe – Översikt

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

De kungagravar med tillhörande hovmannagravar som hörde till det forna faraoresidenset på östra Nilstranden ligger på ett vidsträckt område på västra stranden. ”Sanningens plats”. Ytan kan grovt räknat delas in i fyra i det närmaste parallella zoner som ligger bakom varandra från Nilen och innåt land. Markremsan längst åt öster utgörs av odlingslandet som man i möjligaste mån höll fri från bebyggelse för att spara den värdefulla åkerjorden. Samtidigt var detta ett område som varje år översvämmades av Nilen vilket heller inte gjorde det lämpligt för bebyggelse. Det var endast Amenophis III som av okänd anledning lät bygga sitt dödstempel mitt i det uppodlade området. Det enda som finns kvar idag av detta byggnadsverk är Memnonstoderna.

memnon koloss

Memnonstoderna i Thebe


 
Den zon som ligger närmast västerut efter den gröna remsan är ett relativt platt ökenlandskap och det var här som Nya rikets faraoner byggde sina dödstempel. Därmed hade man för första gången skilt gravar och tillhörande offerplatser åt. I Gamla och Mellersta riket, när kungarna begravdes i pyramider hade de alltid legat inom samma byggnadskomplex.
I början av 18:e dynastin byggdes det första dödstemplet i nordöstra kanten av området åt Amenophis I och hans lika så förgudligade mor Ahmes-Nefertari (jfr Deir el-Medina) och ända till dess att residenset flyttades till Amarna fortsatte efterträdarna på tronen att lägga sina dödskulttempel åt sydväst i anslutning till det första. Det var inte bara Echnatons far Manenophis III som gick sin egen väg och lät resa sitt tempel i odlingslandet utan det gjorde även drottning Hatscheptsut när hon som byggplats valde dalsänkan i Deir el-Bahri. Här låg redan då Mentuhotep II:s terasstempel från II:e dynastin.
hatsheptsut tempel stor

Drottning Hatsheptsuts dödstempel ”Deir el Bahri”


 
När sedan Tutanchamon, Eje och Horemheb efter Amarnatiden hade rest sina tempel i sydvästra utkanten av området började Seti I i början av 19:e dynastin om i nordost med sitt s.k. Qurnatempel och sedan fortsatte ramessiderna efter honom (19:e/20:e dynastierna) att bygga sina anläggningar allt längre åt sydväst (T.ex. Ramses II med Ramesseum och Ramses III med Medinet Habu. Vid Malqatta hade Amenophis III helt omotiverat låtit bygga en storslagen palatsanläggning med tillhörande konstgjord sjö, Birket Habu.
Den platta ökenremsan med de kungliga dödstemplen som samtidigt var riksguden Amons tödstempel stiger nu och och förvandlas raskt till det bergslandskap som redan på långt håll präglar den tehebanska västsidan. På sluttningarna lät de höga ämbetsmännen bygga sina oftast mycket rikligt utsmyckade klippgravar. Eftersom man eftersträvade att om möjligt ligga inom ”synhåll” för den kung man hade tjänat under sin livstid var vissa bergssluttningar, under vissa tider, att föredra som begravningsområde framför andra.
I det vågliknande, kulliga landskapet i nordost i El-Tarif, norr om vägen till konungarnas dal, ligger den s.k. Antefgravplatsen (efter ett vanligt namn på lokalfurstarna under den tidiga II:e dynastin) där höga ämbetsmän och regenter hade låtit sig begravas redan i slutet av 1:a Mellanperioden. Bergssluttningarna väster om El-Tarif användes sedan under hela Nya riket till gravplatser åt högt uppsatta män. Området som kallas Dra Abu´l-Naga övergår så småningom i den bergskam i nordost som kantar dalsänkan vid deir el-Bahri. Här finns återigen otaliga gravanläggningar både i sluttningarna och nere i dalsänkan, den s.k. Assassif. Åt sydväst begränsas Assassif av gravberget Chocha vars sydvästsida ligger i omedelbar anslutning till höjden Schech Abd el-Qurna med de vackraste och mest berömda klippgravarna.
Deir el Medina grav i arbetarstaden "Deir el-Medina"
Det sista gravberget åt sydväst är slutligen den kupolformade Qurnet Murai. Mellan detta berg och Schech Abd el-Qurna går en passage till arbetarbostäderna i Deir al-Medina som var en gettoliknande anläggning för alla de arbetare och specialister, och deras familjer, som arbetade i Konungarnas dal och Drottningarnas dal med att bygga o dekorera kungarnas och deras anhörigas gravar. Eftersom arbetarna och konstnärerna här faktiskt levde i gravar är det inte förvånande att de gravar är det inte förvånande att de gravar man byggt ”för eget behov” väster om anläggningen hör till det finaste som den thebanska nekropolen har att erbjuda. Under ptoleméerna reste man också ett litet tempel här (liksom i Qasr Aguz och Deir es-Schelwit längst i ydväst eller på Thotberget i nordvästra kanten av västra Thebe). I Deir el-Medina befinner vi oss redan i den sista zonen som är de dalar i bergsmassivet där kungahusens släktingar lät sig begravas. Här ligger både Konungarnas dal (bakom terrasstemplet i Deir el Bahri med en fantastisk väg över bergskammen ovanför och Drottningarnas dal (något avsides i nordväst där de flesta som begravts emellertid var prinsessor).
konungarnas dal 1

Konungarnas dal


 
Ett besök i nekropolen kräver mycket tid och en omsorgsfullt uppgjord plan då många av inträdesbiljetterna till hela västra Thebes väldiga område endast säljs vid ett biljettkontor några hundra meter efter Memnonstoderna (Strax efter Medinat Habu) och det är omöjligt att lämna tillbaka en outnyttjad biljett.
Ett absolut måste under ett endagarsbesök, som bör börja tidigt på morgonen (allting är öppet redan klockan 7.00), är Konungarnas dal, Hatscheptsuttemplet i deir el-Bahri, Medinet Habu och/eller Ramesseum, som reserv) liksom Deir el-Medina och några av ämbestsmannagravarna vid Schech Abd el-Qurna vilket tillsammans mer än väl fyller upp ett dagsprogram. Vill man se mer (bara Konungarnas dal där man numera håller ett dussintal gravar öppna kan ta en hel dag) måste man fördela de olika programpunkterna över flera dagar och framför allt vid ämbetsmännens ock kungagravarna också ta reda på vilka anläggningar som hålls öppna och vilka som är tillfälligt stängda p.g.a ingående arbeten. Hur det än förhåller sig med detta kommer de platser som är öppna att räcka för att ge en representant översikt över de Thebes kunga- och ämbetsmannagravar.
Läs mer:
Thebe