Karnaktemplet i Luxor

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Den som idag kommer till det område på östra Nilstranden som förr utgjorde östra Thebe och som främst omfattade Karnak och Luxor, kommer förmodligen i första hand för att beundra det som numera finns kvar av dessa båda storslagna tempelanläggningar.
kARNAK 1Tempelkomplexet i Karnak anses vara ett av det forna Egyptens mest betydande byggnadsobjekt. Så gott som samtliga faraoner allt sedan 12:e dynastin (Mellersta riket, ca 2133- ca 1680 f.Kr.) har byggt på, utvidgat och förskönat denna storslagna anläggning som förutom det stora Amontemplet också består av tempel åt Month, Ptah, Chons / Chonsu, och Mut och som en gång var förenad med Luxor med en lång allé av sfinxer. Från den första byggnadsfasen finns emellertid inget annat kvar än en öppen gård med alabastersockeln till Sesostris I:s kapell och det återuppförda ”Chapelle blanche” av samma härskare. Då hade Amon, som senare blev riksgud, redan trängt undan den gamla lokala gudomen, den falkhövdade Month och minskat hans betydelse. De byggherrar som sedan sysselsatte sig med Amontemplet var framförallt Nya rikets härskare (18:e-20:e dynastin), särskilt Thutmosis I och III, Hatscheptsut, Amenophis II, Horemheb och Seti I liksom Ramses II och III. Inte heller ptoleméerna och romarna lämnade templet orört och en rundvandring genom Karnak i dag blir därför en resa genom årtusendena med ledning av spåren efter olika byggmästare.
Resan blir något förvirrande eftersom den inte kan företas kronologiskt från första byggnationen i anläggningen och fram till dess byggnaden stod färdig. Byggherrarna placerade nämligen sina byggnader varhelst det fanns plats eller där man tyckte det var lämpligt, när de inte byggde till eller förskönade någon del av en redan befintlig byggnad. Därför ger en vandring i Karnak ingen logisk och rätlinjig bild av byggnadskonstens utveckling i Egypten. Det är i stället ett ibland ganska svårlagt pussel av bilder och intryck som breder ut sig för den häpne besökaren.

[custom-facebook-feed]