Thebe

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Faraonernas Thebe sträcker sig längs både den västra som den östra Nilstranden men när man i dag talar om Thebe så menar man i allmänhet bara den västra delen, nekropolerna. Resterna av själva residensstaden med sina palats, tempel och stora bostadsområden (dessa byggdes av soltorkat lertegel och existerar inte längre) på östra sidan behandlas under de egna namnen Karnak och Luxor.
Det är först på senare tid som utgrävningarna har lett till att man upptäckt bostadsbygnationer i de levandes stad på östra stranden, medan det vetenskapliga intresset länge koncentrerats framförallt till gravarna och dödstemplen på västra sidan. De allra intressantaste fynden har man gjort vid Abu Hut i östra utkanten av Luxor, strax intill vägen till flygplatsen ca 120 meter söder om Muts tempelområde i Karnak.
Vid de utgrävningar av det flera hektar stora området som pågick 1962-68 och återupptogs 1981 har man under den ganska obetydliga islamiska bebyggelsen funnit de 50-80 cm höga resterna av grundmurarna från hus byggda undet Nya riket (datering efter inskrifter på byggnadsdetaljer av kalksten på särskilt utsatta ställen som trösklar och dörrposter).
Man har bland annat funnit en villa tillhörig Paser som var vesir och Amons överstepräst under Ramses II. (På Egyptiska museet i Kairo finns en berömd knäböjande staty av Paser.) Man har också hittat så väl fundament som dörröverstycken och kolonner (en gång monoliter men nu i delar) av ett litet kalkstenstempel från ramses II.
Reliefutsmyckningen och tillhörande inskrifter visar att templet (8 meter i nord-sydlig riktning och 20 meter i öst-västlig riktning) var vigt åt den thebanska triaden Amon, Mut och Chonsu och att det byggdes under Ramses II:s 20:e regeringsår. På flera ställen har man funnit lerkrukor från Mykene som visar att man hade kontakter runt omkring medelhavet.
Läs mer om Thebe: