Tanis

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Tanis banner

Det sägs ofta att Tutanchamons grav i Konungarnas dal skulle vara den enda faraograv som inte redan var plundrad då den upptäcktes. Detta är ett i två avseenden helt felaktigt påstående. För det första hade även Tutanchamons grav haft påhälsning av gravrövare och för det andra har vi också 21:a och 22:a dynastiernas kungagravar i Tanis i östdeltat, dagens San el-Hagar (inte att förväxla med Sa el-Hagar -Sais i västra deltat). Att den här upptäckten av sammanlagt 6 kungliga gravanläggningar med delvis mycket dyrbara gravgåvor aldrig ingått i det allmäna medvetandet beror förmodligen på att den gjordes mitt under andra världskriget.
Samtliga föremål i den här gravskatten, som under tiden både hunnit stjälas och därefter återanskaffas genom polisens försorg, visas numera på Egyptiska museet i Kairo (2014). Eftersom gravarna är starkt hotade av grundvatten kan man inte längre besöka dem för att på plats studera den sparsamma men utsökta reliefdekoren som illustrerar utvalda kapitel ur Dödsboken och andra texter om dödsriket. Men det finns andra relikter som gör det värt att besöka Tanis och som gör platsen till den viktigaste fyndplatsen i hela Nildeltat.
Den som far mot Tanis från Zagazig (Bubastis) via Faqus och El-Husseiniya färdas sista biten utmed foten av en långsträckt ruinkulle, på höger sida om vägen, som breder ut sig 3,5 km i nord-sydlig riktning och 1,5 km i öst-västlig riktning. Här har bland annat tempelkomplexet med omgivande murar samt kungagravarna innanför dessa murar som har frilagts.