Tias och Tias Grav

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Omedelbart till höger om Horemhebs grav och parallellt med denna har man frilagt den här graven efter en dotter till Seti I och hans favoritgemål Tuy, alltså en syster till Ramses II. Gravens ägare hette Tia vilket också var namnet på hennes gemål som också han begravdes här.
Det är emellertid märkligt att hovmannen Iurudef som var i tjänst hos dem båda, tilläts bygga ett kultkapell åt sig själv på den 1:a förgården. När man vintern 1985 frilade detta gravschakt stötte man på massgravar från 3:e Mellanperioden med minst 70 sarkofager i olika utföranden.
Via en 2:a gård med kolonner på långsidorna och fyrsidiga pelare på kortsidorna kommer man till de rum längst in som består av en central kammare med 2 bärande kolonner som omges av sidorum på tre sidor. De färggrannaste och vackraste relieferna finns i det vänstra (södra) sidorummet och föreställer en procession med gudar och den rituella båtfärden till Abydos och därefter kommer relieferna på ingångspylonen som utgör gravens östra gräns. Gravanläggningens västra gräns utgörs av en fortfarande ganska väl bibehållen liten pyramid av en typ som om man får tro relieffragmenten måste ha funnits vid samtliga gravar här.
Läs mer om Sakkara: