Perserschakten

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Namnet ”perserschakten” som på felaktiga grunder förmodligen myntades och infördes i Baedekers gamla resehandbok över Egypten är helt vilseledande eftersom gravanläggningarna inte uppfördes så sent som under persertiden (27:e dynastin) utan redan tidigare, under saiternas tid (26:e dynastin). Numera finns förbindelsegångar mellan de tre schaktgravarna som har en gemensam spiraltrappa.
Gravarna tillhör överläkaren Psammetich (mitten), amiralen Djanhebu (till höger) och prästen Padi-Iset (Till vänster) och hieroglyftexterna som täcker de mestadels tunnliknande välvda gravkamrarna är ofta kopior av de mer än 1500 år äldre pyramidtexterna i den närbelägna Unaspyramiden. Dessa ämbetsmannagravar från saitisk tid består av ett enda väldigt fyrkantigt gravschakt som huggits lodrätt ned i klippan med ett mindre ingångsschakt bredvid som också det går lodrätt ned i djupet. (numera går ingången till hela gravkomplexet genom ingångsschaktet till psammetich-graven.)
Hela gravkammeren med sitt inte mindre monumentala monolitiska lock, skapades av ett väldigt klippblock, och sänktes ner i gravschaktet på en ”bädd av sand”. Detta gick till så att man åter tog bort den sand man först hade fyllt schaktet med, men underifrån nu så att gravkammarkonstruktionen undan för undan sänktes. När mumien hade lagts in i graven sänktes också gravkammarlocket på ungefär samma sätt så att det kom på plats ovanpå underdelen varefter både schaktet och det parallella sidoschaktet återigen fylldes med sand.
Hur en sådan väldig gravkammare såg ut när den sänkts i sitt schakt visas mycket verkningsfullt i Ammon-Tefnachts 22 meter djupa gravschakt som frilades 1941 av Zaki Saad. Man kan inte undgå schaktet med det välvda granitskrinet på botten där det ligger mellan södra muren i Djoserområdet och Unaspyramiden.
Inte långt därifrån ligger Hekaemsafs (Hikumsaf) grav som upptäcktes 1903. I detta schakt, som liksom ytterligare ett dussin liknande anläggningar i Sakkara åter har skottats igen, fanns många värdefulla föremål som numera finns på det Egyptiska museet i Kairo. (2014 Övervån., sal 3), bl.a. ett ”mumienät” av fajanspärlor med inlagda amuletter och en mask av guldplåt.
Läs mer om Sakkara:

[custom-facebook-feed]