Nefers grav

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Den här klippgraven med ett enda kultrum och ett liten statyrum tillhörde skråäldsten i sångarskrået och hans familj, och kanske också vänner till dem. De färgsprakande relieferna på väggarna berättar överskådligt om böndernas och olika hantverkares vardag. särskilt intressanta är bilderna från en sjösättning. Dessutom ser man gravherren och hans fru vid dödsmåltiden och när de mottar offergåvor. I ett gravschakt fann man en träkista med en mumie som låg på sidan endast iklädd en blå halskrage och som möjligen kan vara Nefer.
Läs mer om Sakkara:


[custom-facebook-feed]