Nebet och Chenuts tvillingmastaba

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

I dessa två i storlek och utseende helt likvärdiga gravar var 2 av Unas gemåler begravda Chenuts grav i väster är mycket skadad men den östra, Nebets är i betydligt bättre skick. Här finns ett entrérum med bilder av en färd genom papyrus vassen och gravens härskarinna, en gård och ett andra rum med scener där man transporterar mat och vin, 2 sidokammare, en korridor med ytterligare sidokammare och ett kapell varifrån man kommer till ett sidorum med bilden av en familj och till huvudkultrummet med offerbilder.
Läs mer om Sakkara: