Mayas grav

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Inte förrän på våren 1986 hittade man den här graven, bakom tias och Tias grav, som hade tillhört Tutanchamons skattmästare Maya. Några av föremålen i gravskatten i kungens grav i Konungarnas dal hade skänkts av honom.
Av den forna reliefutsmyckningen på lertegelbyggnaderna ovan jord fanns det praktiskt taget ingenting kvar men redan innan man återfann graven hade det varit möjligt att göra en omfattande rekonstruktion av relieferna, dels med hjälp av de reliefplattor från graven som redan fanns på museet i Kairo och dels med hjälp av de gamla teckningarna från den preussiska Lepsius-expeditionen som på sin tid grundligt dokumenterade graven innan den åter blev övertäckt av sand.
Vid rekonstruktionen visade det sig också att det fanns en platta i museet för konsthantverk i Hamburg som hörde till Mayagraven. Friläggningen av gravschaktet kom sedan att bjuda på en sensation eftersom detta var det enda av de hittills kända Sakkaragravarna från den här epoken som visat sig innehålla en underjordisk gravkammare med så rikliga och färggranna reliefdekorationer. Här kan man se gravherren och hans hustru Merit offra till de olika gudarna, enligt förebild från de samtida kungagravarna i västra Thebe. Kalkstensstatyer i naturlig storlek som föreställer Maya och hans hustru finns sedan länge på Leidens museum i Holland.
Läs mer om Sakkara: