Horemhebs grav i Sakkara

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Redan under 1800-talet dök det i konsthandeln upp föremål och olika delar av reliefer från den här graven efter Horemheb, en duglig men ganska skrupelfri fältherre av låg härkomst. Kanske var han i tjänst redan under Echnaton (Akenaton) (även om det är tveksamt om man kan identifiera honom med Pa-Aton-em-heb från grav 24 i Amarna) men i varje fall var det han som under Tutanchamon ansvarade för hären och förmodligen även för utrikespolitiken. Efter den unge Tutanchamons död blev Horemheb snart en nära förtrogen till den åldrade Eje (att Horemheb skulle ha låtit mörda Tutanchamon av maktlystnad är en myt). I den funktionen blev han också Ejes efterträdare på faraonernas tron och berättigad till en ståndsmässig begravningsplats i Konungarnas dal (Grav 57 i Thebe / Västra Thebe). Hans gravplats som enskild man i Sakkara blev därför aldrig färdig även om den kungliga uraeussymbolen sattes dit i efterhand på bilderna av den till härskare förutbestämde Horemheb. Eventuellt kan också Horemhebs husty ha blivit begravd här. Som härskare utmärkte han sig som den som återställde lugnet och ordningen i riket och slutgiltigt avlägsnade spåren av Amarnatiden och Atonkulten även om de medel han tog till inte var särskilt finkänsliga. Som byggherre har han lämnat efter sig 3 pyloner och början på pelararkaden i Karnak.

Horemheb grav Sakkara liten 2

Horemhebs första grav (i Sakkara)


Den här fristående graven upptäcktes 1975. Den östra ingången som omgesav pylonliknande pelare leder från förgården till den av tegelmur omgärdade 1:a kolonngården, med en yta av 15 x 13 meter och sammanlagt 24 kolonner. Gården var ursprungligen klädd med de redan tidigare nämnda reliefprydda kalkstensplattor som hittats som golvbeläggning i Jeremiaklostret i området.
Relieferna avslöjar tydligt inflytandet från Amarnastilen och faschinerer åskådaren med sin exakthet i utförandet och sin förkärlek för detaljer. Motivet här är huvudsakligen Horemheb i sin ämbetsmannautövning och på norra väggen har man också gjort ett försök att bygga upp en avgjutning av den berömda delegationsreliefen som motsvaras av en liknande relief som man fann på dess ursprungliga plats på södra väggen och som visar kungaparet som hälsar från sin balkong. Delegationsreliefen visar Horemheb i två upplagor, vid ena tillfället vänd mot den underdåniga utländska delegationen och vid det andra vänd mot kungaparet i sin egenskap av mellanhand mellan de båda grupperna. (orginalet finns i Leiden (6 plattor), Berlin och Wien (vardera 1 platta).
Horemheb grav sakkara planskiss
Vid ingången till statyrummet ser man Horemheb framför offerbordet, en offerprocession liksom gravherrens namn och titel i lodräta rader av hieroglyfer som fortfarande har kvar mycket av sina färger. Rummet har fått sitt namn efter de statyer av Horemheb och de baser till Anubisstatyer som man funnit här.
Även på den 2:a kolonngården som är mindre än den första och kantas av 16 kolonner är väggarna dekorerade med reliefplattor. De bevarade partierna på nedre delen av norra väggen upptas av långa rader av utländska krigsfångar (nubier och folk från Främre Asien) som bevakas av de oftast mera småväxta och ofta brutala egyptierna samtidigt som de registreras av skrivare. Förutom gravherren vars bild sträcker sig över flera register bevistas scenen också av andra hovmän i egendomliga kroppställningar och stödda på käppar. Reliefsviten avslutas längst till höger med hästar och vagnar. På sin ursprungliga plats på högra väggen har man funnit reliefer som hör ihop med de 2 relieffriser som idag finns i Leiden. Här ser man kungafamiljen ge hedersguldkragen till gravherren som behängd med ett stort antal liknande kedjor låter sig hyllas av sina underlydande. Även här kompletteras scenen med uppradade utländska fångar vilket bevisar att det vid de här motiven handlar om idealiserade framställningar eftersom man ännu inte har kunnat hitta några tecken på något fälttåg undet Tutanchamons tid. I kultkapellet längs in har man funnit en staty av Horemheb tillsammans med sin hustru.
Läs mer: Horemhebs andra grav
Läs mer om Sakkara:


[custom-facebook-feed]