Djosers trappstegspyramid

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Detta gravmonument över andra faraonen i den 3:e dynastin står samtidigt som en symbol för nekropolen och får därför bli utgångspunkten i beskrivningen.  Den här pyramiden som reser sig i 6 trappsteg och smalnar av uppåt till en höjd av 60 meter anses vara den första av pyramiderna och samtidigt den första monumentala stenbyggnaden i Egypten. Byggplanerna ändrades också flera gånger vilket framgår tydligt av skickningarna i kalkstensblocken. Den understa mastabanivån byggdes först på med en andra. indragen nivå och till slut reste man denna trappstegsvia konstruktion som i ett sista skede kläddes med tunna, slipade kalkstensplattor som endast finns kvar på några ställen längst ned.
Som byggmästare nämner historien den mångkunnige och lärde Imhotep som efter sin död upphöjdes till gud och som var farao Djosers närmaste rådgivare (Jfr också Hungersnödstelen på ön Sehel vid Assuan ( Aswan ). Det finns inga orginalstatyer bevarade av denna lysande personlighet (endast ett stort antal gudabronser från sentiden), och man letar febrilt efter hans grav här i Sakkara men ännu utan resultat. Han hyllades senare som en mycket populär läkekonstens gud för den enkle mannen och grekerna, som kallade honom Imuthes, jämförde honom med sin egen läkekonstens gud Askleipos och t.o.m. byggde tempel åt honom (t.ex. på ön Phile / Philae ). Eftersom han också var mannen bakom viktiga böcker och skrifter hyllades han även av skrivarna och de lärde.
Djoser2 pyramid sakkara
Ingången till de över 30 meter djupt belägna underjordiska gallerierna med en labyrint av gångar, grav- och förrådskammare (flera av schakten grävdes säkert av gravplundrarna) ligger på pyramidens norra sida där också dödstemplet återfinns. (I de här tidiga byggnads komplexen var det för pyramiden typiska mönstret med ”daltempel-processionsväg-dödstempel” på östra sidan ännu inte utvecklat.) Till vänster om ingången finns ett ”Serab”, ett statyrum byggd mot pyramidens lutande plattäckta sida och försedd med två hål på framsidan där den sittande Djoserstatyn i rummet kunde ta emot offergåvorna som framför allt var rökelse (den nuvarande statyn är en avgjutning av orginalet i Egyptiska museet i Kairo).
Gravkammaren som ligger under pyramiden var helt plundrad så när som på resterna av en mumie (kungens?) men i gallerierna och sidoutrymmen omkring har man funnit resterna av väggbeklädnad beståendeav små plattor av blå fajans utformae som sävmattor (de finns  nu (2014) bl.a. på Egyptiska museet i Kairo, övre vån., korridor 42 men skall troligen flyttas i samband med att de nya museet står klart 2015).
På östra sidan om pyramiden står sydhuset (med ”turist”-klotter från tiden för Nya Riket på väggarna i kapellet på norra sidan om gården) och norr om detta nordhuset (med vackra papyruskolonner med trekantiga tvärsnitt och blomsterkapitäl). De här husen symboliserade farao Djosers makt som regent över Övre och Nedre Egypten och utformades av Imhotep som öppna gårdar med bostadsarkitektur från de båda landsänarna, men tyvärr i båda fallen i förgängliga material som soltorkat lertegel, vass etc. Varje gård kantades av kapell i sten vilka stod som monument över evigheten. Via en liten gård kommer man till de s.k. Hebsedkapellen med rundade tak och frontväggar med smala lotus/papyrus-kolonner (med bladkapitäl) mot den mellanliggande öppna gården (med ett stort tronpodium på södra sidan). Även här kan man se växtsymbolerna i arkitekturen. Här skulle Djoser ha kunnat fira sin 30-åriga regentjubileum (eller snarare hans Ka eftersom han endast torde ha regerat i 20 år) inom ramen för hebsedfesten, då kungen med olika sportaktiviteter måste bevisa att han fortfarande varstark nog att styra sitt land. Här utfördes dessutom diverse magiska föryngrings- och återfödelseriter för kungen. De tre kalkstensstatyer i tre olika tillverkningsstadier som står i sydöstra hörnet av gården anspelar kanske på detta. En detaljerad inblick i ceremonierna kring sedfesten får vi på reliefblocket på Osorkonportalen i Bubastis.
Om man går förbi ”sakristian”  (som kan ha varit kungens omklädningsrum inför de olika riter i festen som han måste utföra i olika kläder) på östra sidan av den stora förgården med sin slutfris av reliefprydda eller genombutna dedpelare och går tvärs över gården kommer man till den s.k. Sydgraven, ett djupt schakt med ingångsramp i väster och ett vittförgrenat gångsystem åt öster. Förmodligen symboliserar schaktet tillsammans med pyramiden Nedre och Övre Egyptens olika begravningsformer (en parallell till Sydhuset och Nordhuset). Det råder fortfarande delade meningar om var kungen egentligen begravdes och vilken av de båda anläggningarna bara är en skengrav.
Inredningen av gångarna och kamrarna i Sydgraven med sina mattor av kakelplattor är densamma som i gallerierna under pyramiden. På skendörrsliknande nischer i Sydgraven påträffades dessutom stora reliefplattor som visar Djoser i sitt rituella sprinterlöp under sedfesten och mitt på stora gården finns hästskoformade stensättningar som anses vara rundningsmärken för detta löp. Denna gård kantades ursprungligen av en mur som upptill avslutades med en fris av kungskobror (uraeus) och i sydvästra hörnet nära sydgraven finns en liten bit av muren fortfarande kvar. Av den 10 meter höga med stor exakthet hopfogade kalkstensmur som en gång omgav hela gravområdet (545 x 248 m) finns idag bara de nedersta stenskikten kvar men vid ingången, som ligger märkligt avsides på södra sidan av östra muren, har man rekonstruerat ett stycke av muren som tydligt visar hur den var uppbyggd med nischer, blindportar och utskjutande strävpelare. Innanför porten med stenimitationer av en dubbelport av trä (med tillhörande arbetade dörrposter) och ett tak av palmstammar ligger ingångshallen. här finns en kolonnad som på båda sidor kantas av sammanlagt 42 kultnischer åtskilda av tjocka murar med kannelerade trefjärdedelskolonner (egentligen till sten förvandlade hoprullade sävmattor som skydd mot de förkragade murarna). Nischerna anses vara kapell åt de 42 provinsgudarna.


Läs mer om Sakkara:

[custom-facebook-feed]