Sakrala och profana byggnader

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Moskén Abu-el-Abbas-el-Mursi: I Anfuschi, ett av gamla stadens kvarter på näset mellan östra och västra hamnen i närheten av östra hamnbassängen ligger stadens största och vackraste moské. Den restes 1796 över den lärde Abu el-Abbas grav och har senare genomgått en grundlig restaurering. Abu el-Abbas, som levde på 1200-talet, kom ursprungligen från spanska Murcia och blev en högt ansedd man i sin nya hemstad Alexandria. Detta byggnadsverk med en hög minaret, rikt smyckad med stenornament och 4 lika konstfullt utsmyckade kupoler fascinerar åskådaren med sina vackra fasader. Också moskéns inre utrymmen med en vacker snidad predikstol (minbar) och den för muslimska bönehus typiska ornamentiken med geometriska mönster och sirliga handskrifter andas en för bön och självrannsakan väl avpassad högtidlighet.
Sevärt i övrigt: Den romersk-katolska Katharina-katedralen (sharia Sidi Abu Dardar) och den anglikanska A:t Markuskyrkan (Midan et-Tahrir).
Cecil Hotel: (Midan Saad Zaghlul): Detta gamla alltjämt mycket populära hotell hör liksom t.ex. strandpromenaden Corniche till stadens nyare historia. Under mellankrigstiden var detta övernattningsstället och mötesplatsen för alla som ville se och ses och som hade pengar nog att kunna unna sig den lyxen. Den som läst Durrells ”Alexandriakvartetten” kommer känna sig hemma i byggnadens orientexpressatmosfär.
QaitBey fortet: På ön faros östligaste udde, på samma plats som det legendariska fyrtornet, reser sig i dag en väldig fästning som sultan Aschraf Qaitbey lät bygga till skydd mot turkarna under 2:a hälften av 1400-talet. Resterna av fyrtornet kom väl till pass vid bygget av den polygonala försvarsanläggningen i vars mitt ett kvadratiskt kärntorn med runda hörntorn reser sig. Härifrån har man i dag en härlig utsikt över havet och staden. Yttermurens sydvästra bastion härbärgerar ett oceanografiskt museum med undervattenspanoraman, preparerade dammiga fiskar, sjökor (sirendjur) och andra vattendjur liksom skelettet av en val som strandade vid Rosetta 1936.
Ras el-Tinpalatset: Palatset är beläget på Anfuschis västspets och byggdes i historisk stil för Muhammed Ali under I:a hälften av 1800-talet. Byggnaden restaurerades och moderniserades 1925. Palatset var residens för kungarna i Alexandria fram till 1952 då Faruk I (1920-65, regent från 1937) undertecknade abdikationshandlingarna här sedan han hade störtats genom en militärkupp av general Naguib. Allra praktfullast av de nästan 300 närapå överlastade rummen är tronsalen och den gotiska salen. För närvarande kan man tyvärr inte besöka palatset  som numer ligger under presidentförvaltningen.
El-Montasah: Vid östra ändan av strandpromenaden Cornichen och med tiden allt närmare den snabbt expanderande staden ligger de egyptiska kungarnas sommarresidens. Palatset, som ligger mitt i en mycket välskött park med dadelpalmlundar, byggdes mot slutet av förra århundradet och byggdes om och utvidgades i början av 1900-talet av italienaren Verruci. Med sina öppna balkonger, korintiska kolonner, arkader, tinnar och sirliga torn liknar byggnaden vid första anblicken en venetiansk renässansvilla. Numera är huvudbyggnaden tyvärr inte öppen för besökare men även slottsparken med sina många anläggningar (från den egna stationen till vilthängnaden) är ytterst sevärd.
Gator, torg och andra anläggningar
Antoniadisparken: Denna park i sydöstra delen av staden har en yppig exotisk vegetation och hörde tidigare till ett privatresidens som ägdes av en förmögen grek.
Cornischen: Den berömda promenaden kantas av både 1800- och tidigt 1900-tals villor (däribland det vackra Svenska Institutet) och här finner man också ett stort antal restauranger, många med anor från ett mera glansfullt förflutet.
Promenaden sträcker sig över 20 km längs östra hamnen (26-Juli-gatan) och Medelhavet. Här där Alexandria överklass flanerade och lät sig svalkas i Medelhavets böljor ser man idag förutom turister också en hel del infödda.
Midan Ahmed Orabi: På denna vackra öppna plats finns ett minnesmärke över Ismail pascha.
Midan et-Tahrir: Det rektangulära Frihetstorget bildar centrum i staden och omges av S:t Markuskyrkan, Börsen och Justitiepalatset. Före revolutionen var platsen uppkallad efter Muhammed Ali och än i dag står hans ryttarstaty i brons kvar här på sin marmorsockel.
Midan Saad Zaghlul: Från denna vackra plats har besökaren en ljuvlig utsikt över hela östra hamnen. Här ligger Hotel Cecil och minnesmärket har rests över politikern Saad Zaghlul pascha.
Nuschaparken: I denna smakfulla och yppigt exotiska parkanläggning i sydöstra delen av Alexandria finns också ett zoo.
Spana in och jämför hotell i Alexandria:

För charter-resa till Egypten:

  • Alexandria