Katakomberna i Kom el Shokafa

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Med en känsla som klippt och skuren ur Sagan om Ringen och Indiana Jones, ligger katakomberna ca 35m under marknivån och nås via en spiraltrappa som cirklar runt ett öppet centralt ”nav”, som en gång i tiden användes till att sänka ned de döda kropparna i gravarna nedanför. Historien förtäljer att hela komplexet upptäcktes år 1900 av en åsna som råkade trampa igenom marken ovan och störtade igenom.
Längst ner i trappan kommer du slutligen ned till själva begravningskomplexet, med rum och passager som leder kors och tvärs i alla riktningar. Gravkorridorerna var dock mer planmässigt lagda när de höggs någon gång under 100-talet e kr, och de gångar som nu ”förbinder” de olika korridorerna är gjorda av gravplundrare.

Den stora gravkammaren är nästan helt intakt och den når du genom att fortsätta ner i ytterligare en trappa. Ingången till gravkammaren flankeras av två statyer som förställer gudarna Anubis och Agathodaemon. Stanna upp här ett ögonblick innan du går in i graven. Här kan du se den lite udda sammanblandningen av egyptisk, romersk och grekisk symbolik – det är ett lysande exempel på den religions och kultur sammanblandning som redan på den här tiden gjorde Alexandria till en kosmopolitisk stad. Anubis är den egyptiska gud som närmast förknippades med gravar, och han har ofta en framträdande plats i de kungliga gravarna i övre Egypten, där han försvarar de avlidnas mumifierade kroppar. Men här, i stället för den traditionella halskragen, bär Anubis en romersk legionärsuniform! Den ”orm-svansade” Agathodaemon är däremot en hitplockad grekisk gudom som sattes i samband med god mat och överflöd, vilket kan vara en hänvisning till de grekiska och romerska begravnigsfester som hölls till den avlidnes minne. Kammaren har formen av ett tempel, med en förgård och ett inre heligaste rum.

OBS: Även om statyer och stuckaturer har lämnats oskyddade och oövervakade, ska du absolut inte röra vid dem!
De övriga katakomberna, är mindre utsmyckade, men väl värda ett besök. Om du har tagit med dig en flaska vatten eller en liten matsäck, kan du inta den i triclinium, det stora rummet med upphöjda bänkar, som du hittar omedelbart till vänster om spiraltrappan. Det var här den avlidnes vänner och familj regebundet samlades till festmåltider för att minnas, och för att visa den avlidne vördnad.
Nivån på grundvattnet som trängt in i gravkomplexet varierar, och sätter alltid en gräns för hur långt ned du kan utforska. Det finns dock en (oftast) tillgänglig del bakom den största graven där en smal korridor flankeras av en serie små gravar, samt en helt separat del (men som nu är sammanbunden på grund av att gravplundrare huggit en gång emellan de två delarna) Denna del kallas Caracalla och ligger till höger (som står med ryggen vänd mot spiraltrappan.
Obs: Officiellt är det är inte tillåtet att fotografera i katakomberna, så ha din kamera djupt nedstoppad i din väska när du går in… och var diskret!

Lämna ett svar