Antika byggnadsverk i Alexandria

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.


Faros:
Detta ca 140 meter höga torn, en konstruktion som liknade en skyskrapa som kunde ha varit ett mästerverk från en nutida konditor, fullbordades under Ptolemaios II:s regering omkring 280 f.Kr. av Sostratos från Knidos. En jordbävning i början av 1300-talet förstörde slutgiltigt detta fyrtorn som hörde till den Antika världens sju underverk
Serapeion: Den storslagna tempelanläggningen från 200-talet f.Kr innehöll ett stort antal gårdar med bl.a. en staty av guden Serapis, skapad av den grekiske bildhuggaren Bryaxis som också anses ha gjort frisen på mausoleet i Halikarnassos.
Caesareum: Detta tempel påbörjades under Kleopatra och fullbordades under Augutus och den som idag vill se de väl bibehållna resterna måste bege sig ut på en längre resa. ”Kleopatras nålar” som är 2 obelisker översållade med hieroglyfer prydde en gång byggnaden och hade för detta ändamål transporterats från Heliopolis. i dag står de emellertid i London resp. New York.
Anfuschi-nekropolen (Sharia Ras el-Tin):  Dessa båda klippgravar från 100-talet f.Kr. är ett fit exempel på hur man under ptoleméertiden blandade gammalegyptiska och grekiska bygg- och dekarationsdetaljer.  Här rör det sig om två underjordiska gravanläggningar med centralt belägna Atrier som öppnar sig uppåt . Från varje Atrium utgår 2 begravningsplatser i rät vinkel från varandra och dessa består var och en av förrum och kapell som användes vid familjebegravningar. Väggarna har målats med imitationer av trä- och marmorbeläggnigar och i kröken på gången in till grav 2 finns en scen ur den gammalegyptiska dödskulten (grav 2 är sydostgraven till skillnad från grav 1, nordvästgraven).
Kom el-Dikka: På platsen för vad som tidigare varit en befästning fann man år 1964 en romersk badanläggning från 200-talet liksom en liten romersk amfiteater med plats för ungefr 800 åskådare, den enda byggnaden av sitt slag i landet.
Kom el Shokafa: år 1900 upptäcktes dessa katakomber som anlagts av romarna under 1:a och 2:a århundradena. Den underjordiska gravanläggningen består av 3 våningar där man enligt tidens sed har blandat gammalegyptiska och grekiska arkitektur- och dekorationselement med romerska.
Genom ingången, med kammare, kommer man till ett schakt med spiraltrappa ned till en kupolförsedd rotunda vars nischer innehåller sarkofager och gravplatser. I triclinium funebre brukade den dödes anhöriga samlas till begravningsmåltiden som efter romersk sed intogs i liggande ställning: därav stenbänkarna som är infällda i väggarna. Via ytterligare en trappa kommer man ned till nästa etage med förhall i gammalegyptisk stil samt ett gravkapell som även det innehåller 3 nischer med stensarkofager. Trots att den romerska handskriften är omisskännlig domineras utsmyckningen även här av den egyptiska antike: den schakalhövdade Anubis håller dödsvaka och även Isis, den heliga Apis-tjuren och andra gudar från dödsriket är närvarande. Rummet omsluts av ett galleri med skjutgravar infällda i väggarna.
I rotundan, mittemot triclinium funebre, ligger ingången till en samling rum som har fått namnet Caracalla-kamrarna. De otaliga skelett som fanns här ansågs nämligen först härröra från massbegravningarna efter den massaker som den romerske kejsaren Caracalla lät anställa bland Alexandrias befolkning år 215. Så småningom har emellertid undersökningarna visat att de flesta benen härrör från hästar och åsnor och i stället kanske kommer från ett massoffer.
Förutom ett stort antal fristående bildverk som Hathorkolonn, sfinxer etc. på vägen mot gravingången finns även en gravbyggnad på området som förtjänar att uppmärksammas. Den stod ursprungligen i västra delen av staden, på Tigrane-Pascha-gatan, monterades ned och återuppbyggdes här. Takmålningrana i mittutrymmet och i de 3 långa nischerna är mycket väl bibehållna och visar även de prov på den Hellenistisk-faraoniska blandstilen.
Pompejuskolonnen (Sharia Amud el-Sawari): På platsen för det en gång så berömda Serapistemplet (Serapeion) står idag en ca 27 meter hög kolonn av röd assuangranit med korintiska kapitäl. Den har förmodligen tillhört helgedomen och namnet har sitt ursprung i det faktum att man trodde att Pompejus grav fanns här. Som en inskrift i basen visar återupprestes den emellertid som en gärd av tacksamhet mot kejsar Diocletianus för att han utspisade de utsvultna stadsborna med bröd sedan staden fallit för hans belägring. Runt omkring kolonnen finns rester av Serapion och andra arkitektoniska fragment liksom en sittande Ramsesstaty utan huvud, en stor skarabé samt ett antal mer eller mindre välbehållna sfinxer av vilka en kommer från Horemhebs tid. Dessa verk har emellertid placerats här först på senare tid. De båda röda granitsfinxerna på var sin sida om Pompejuskolonnen kommer t.ex. från en tomt vid Abu-Mansourgatan där de upptäcktes så sent som 1906
Spana in och jämför hotell i Alexandria:

För charter-resa till Egypten:

  • Alexandria