Templen på Phile

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Phile ön kartaFörsta stationen efter landstigningsplatsen är Nektanebos I:s kiosk och hall på öns sydspets. Från början stod den på en numera okänd plats och fick sin nuvarande placering först under den romerksa tiden. Iögonfallande här är de graciösa kompositkapitälen med Hathorhuvuden. Den stora tempelgården från den ptolemeiska resp. romerska tiden omges på båda sidor av kolonnader med variationsrika och formsköna kapitäl. Den östra kolonnaden som aldrig blev färdigställd (kapitälen är bara bosserade vilket ger en god bild av stenhuggarnas teknik) utgör förbindelsegång mellan de tidigare något isolerade båda små templen åt Arensnuphis och Imhotep. Den sistnämnde jämställdes av grekerna med läkekonstens gud Askleipos. I västra kolonngången är det åter de variationsrikt utformade kapitälen på de 31 kvarvarande kolonnerna som drar uppmärksamheten till sig. På kolonnskaften och på hallens bortre vägg kan man se kejsarna Augustus och Tiberius offra till gudarna, medan taket är dekorerat med stjärnor och flygande gamar. Väster om kolonnaden finns rester kvar av de gamla yttermurarna från vilka man kunde gå ned till Nilen.
Läs mer om Assuan: