Phile / Philae

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Den vackra ön Phile som ligger mellan Nilens båda stora dammar hade en gång det hedrande namnet ”Egyptens pärla”. Här låg framföra andra Isistemplet, men också tempel vigda åt gudarna Osiris, Nephtys, Hathor och kataraktgudarna Chnum och Satis, tempel som i sina nuvarande skick byggdes av Nektanebo I (30:e dynastin), ptoleméerna och romarna. Här firades gudinnan Isis av egyptier, greker, romare, nubier och nomader som blemierna.
Det var först under kejsar Justinianus I (regent 527-565) som de hedniska templen stängdes och huvudtemplets pelarsal förvandlades till en kyrka åt den helige Stefanus. Också de kristna visade sig mycket uthålliga och stannade envist kvar på ön långt efter landet islamiserats, fram till ungefär på 1200-talet.
Bygget av Assuandammen (1902) blev en svår påfrestning för ön och dess byggnader kom nästan alltid att stå under vatten från Januari och fram till Juli månad. Det skadade visserligen inte stenen eftersom vattnet lakade ut det frätande saltet men det sköljde bort färgen på väggrelieferna, alldeles oavsett det faktum att det bara var med yttersta svårighet man kunde besöka platsen. När nu både Högadammen och Nassersjön kom till blev hotet mot helgedomen akut eftersom vattenståndet varje dag växlade mellan de båda dammarna. Därför byggde man en fångdamm runt ön, torrlade den och flyttade sedan större delen av byggnaderna till ön Agilkia. Den ligger visserligen också mellan de båda dammarna, men betydligt högre än Philae.
Räddningsaktionen genomfördes sedan av italienska arkeologer och ingenjörer som också hade stor erfarenhet från tyskarnas arbete i Kalabscha. Kostnaderna för projektet uppgick till 30 miljoner amerikanska dollar. De omkring 40 000 stenblocken i tempelanläggningen, totalt 27000 ton byggnadsmaterial, monterades ned på rekordtiden 30 månader och lagrades provisoriskt innan de åter sattes ihop (eftersom det sista blocket som tas till vara är det första som behövs vid återuppbyggnaden). På så sätt kunde man till eftervärlden bevara detta monument från slutet av faraonernas tid.
När man tog ned templet träffade man på fundamenten från ett tidigare byggnadsverk som rests under Amasis (26:e dynastin) och som endast bestod av tre grupper av rum placerade bakom varandra. Dessutom upptäkte man en tvärställd kiosk från Psammetich II:s tid, två härskargenerationer tidigare. Under den 30:e dynastin skapade Nektanebo I ingångsporten av sandsten till området med de båda mindre templen (fortfarande inbyggd i 1:a pylonen) samt ytterligare en kiosk som redan tidigt under templets byggnadshistoriska utveckling monterades ned och slutligen byggdes upp på öns sydspets.