S:t Paulus

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

st paulusOm den helige Paulus levnadshistoria vet vi bara det som berättas i den biografi som skrevs ned av Heironymus (347 – 420). Enligt Hironymus föddes den helige Paulus år 228 i Alexandria. Efter en fejd med brodern om fadersarvet och efter att ha kommit till insikt om alla jordiska ägodelars förgänglighet fattade han sitt beslut att leva som eremit.
En ängel ska därefter ha fört honom till den plats där han skulle leva och verka i över 80 år fram till sin död, som inträffade strax före den helige Antonius död år 356. Kort före sin död lär Paulus, återigen genom en ängels försorg, ha sammanträffat med den helige Antonius som även han levde i en eremitgrotta i området. Paulus hade en korp som varje dag försåg honom med ett halvt bröd från en gudomlig källa och det berättas att korpen efter de båda fromma männens möte alltid kom med ett helt bröd.
Efter sin död vid 113 års ålder begravdes han av den själv mycket gamle Antonius som hittat honom död, sittande upprätt på knä med händerna sträckta i bön. Den dräkt av palmblad som var de enda kläder Paulus använde så länge han levde fördes som relik till Rom. På ikoner och andra avbildningar uppträder helgonet därför ofta tillsammans med den helige Antonius, ibland åtföljd av korpen med brödet, och alltid iklädd sin palmbladsdräkt.