Paulusklostret

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Mot slutet av 200-talet e.Kr. var det många asketer, de flesta anonyma, som drog sig tillbaka hit till östra öknen vid Röda havet för att de ville fly undan värdsliga lockelser och leva ett liv som eremiter. Två av dessa var asketerna Antonius  och Paulus som efter sin död snabbt helgonförklarades och som också hedrades med var sin klosteranläggning.
Till skillnad från Antoniusklostret som har genomgått en rad sentida till och ombyggnader har det något mindre Paulusklostret bevarat sitt ursprungliga utseende bättre. Klostret ligger vackert i en överväldigande omgivning i dalsänkan i wadi ed-Deir, inte långt från den plats där dess skyddshelgon levde och verkade. Det ligger söder om Antoniusklostret, något närmare Röda havet, och för att ta sig hit följer man kustvägen längst Röda havet, och förbi Gebel Thilmet (656 meter) tills man kommer till den plats 25 km söder om Ras Zafarana där en liten, numer asfalterad, går inåt landet till klostret.
Ca 500 meter innan man kommer fram till målet för resan kan man på ett klippblock på högra sidan om vägen se ett antal förhistoriska teckningar som berättar om betydligt bättre livsbetingelser än de som i dag råder i detta karga och ogästvänliga område.