Guide till Siwaoasen

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

[put_wpgm id=2]

#Siwaoasen

Längst bort i Egyptens nordvästra hörn, inte långt från gränsen mot Libyen sänker sig oasen Siwa till ett djup av 20 meter under havsytan, som en bassäng i den Libyska öknen. Det isolerade läget har gjort det möjligt för befolkningen att bevara sin livsstil under generationer.
Den gamle grekiske historikern Herodotos berättar hur perserkungen Kambyses första försök, med Nildalen som utgångspunkt, erövra siwaoasen slutade i ett katastrofalt nederlag där samtliga soldater omkom i en sandstorm. Kungen själv hade dock inte deltagit i fälttåget. Flera tappra försök har gjorts att försöka fastställa platsen för dramat med metalldetektorer som skulle ge utslag för de döda krigarnas vapen och rustningar, men utan resultat då att let i den väldiga öknen är som att leta efter efter en nål i en höstack, och det var inte förrän Alexander den store, år 331 f.Kr. lyckades inta Siwaoasen och som inte heller faraonerna koloniserat förrän under den 26:e dynastin.
Alexander tågade klokt nog inte heller tvärs genom öknen  från Kharga eller Dakhla som persernas här gjort utan han valde den väg över Marsa Matruh vid Medelhavet och söderut som är den nuvarande vägen till Siwa.
Det berömda Ammon-oraklet i Siwa (Ammon är den grekiska formen för namnet på det gamla Egyptens riksgud Ammon) förklarade Alexander som son till guden Amon och utnämnde honom därmed till den härskare som var legitimerad att erövra inte bara Egypten, utan hela världen. Detta utslag av ett orakel som var känt långt utanför landets gränser gav den unge Alexanders expansionsplaner ett psykologiskt stöd och gjorde också detta tempel i Medelhavsområdet betydligt mer inflytelserikt. (Redan 460 f.Kr. hade Pindaros skrivit en hymn till Zeus-Ammon som alltsedan 500-talet f.Krr. hade en filialkult i Cyrenica i Libyen.)
[custom-twitter-feeds hashtag=”#siwaoasen” num=4 showheader=false]

 Läs mer om Siwa Oasen:

[turbo_widget widget-prefix=search-3&obj-class=WP_Widget_Search&id_base=search&widget-search-3-title=S%C3%B6k+information+om+Egypten%3A]

 Läs mer om Oaserna i Västra öknen

 

Lämna ett svar