Jebel Arkenu

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Jebel Arkenu är en mindre kopia av Jebel Uweinat som ligger cirka 25 mil nordväst om området. Den har en liknande mindre granit ring, som genombryts av en wadi (floddal). I nordöst finns en mycket eroderade kvarleva av ett sandstensmassiv som ansluter till en granitklippa. gebelArkenu västraöknen2 En stor akacia, eller ett ”arkenu-träd” står vid mynningen till huvud wadin, som gett berget dess namn. Längre in finns vraket av en franskpansarbil som fortfarande vaktar leden som leder in i massivet, troligen en kvarleva från kriget i Tchad. gebelArkenu västraöknen3 Långt uppströms bryts wadin upp i solfjäder formade små flodbäddar wadi som varit torra under många år av långvarig torka. Eftersom berget är mycket lägre än Uweinat fångar det upp betydligt mindre regn, och detta visar den mycket torra och glesa vegetationen i området. På grund av att dess mindre storlek och få klippmålningar förblev Arkenu mycket lite utforskat tills  Sandhurst Academy expeditionen gjorde en detaljerad undersökning av området 1962, men fortfarande är den nordöstra delen av berget fortfarande outforskad mark. Norr om Arkenu finns det två mer eroderade granitmassiv som utgör gräns mellan Libyen och Egypten, Jebels Bahari och Babein. gebelArkenu västraöknen4
 

Läs mer

 Läs mer om Oaserna i Västra öknen