Faijumoasen

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Faijumoasen ligger i en förkastningssänka, men är egentligen inte en riktig oas, eftersom den får sitt vatten direkt från Nilen. Birket Qarun i norr är en stor saltsjö, som nu ligger cirka 45 m. under havsytan. Sjön täcker 250 kvadratkilometer och är upp till 8 meter djup. Här är vattnet nästan lika salt som havet (34 ‰). Odlingslandskapen sträcker sig utefter dess södra strand, och i norr breder öknen ut sig. Nilens vatten leds hit genom kanalen Bahr Yussuf (Josefs kanal), som leder vattnet från Nildalen i höjd med Beni Suef, och når Fayum genom Lahun dalen.
Vid el-Lahun regleras vattenmängden av ett system av slussar och dammluckor: bara den mängd vatten som behövs för provinsen släpps in, resten avleds norrut längs Giza kanalen. Den mängd vatten som släpps igenom varierar beroende på säsong, med en högsta nivå från vår till sommar och en minimumnivå under vintern. I Januari varje år, är slussarna stängda och kanalsystem får torka upp.
Dräneringssystemet är helt slutet: De många kanalerna leder vatten från Bahr Yussuf vidare och fördelar vattnet över åkerlandet. Den viktigaste distributions punkten ligger i västra delen av Fayums stad, där Bahr Yussuf förgrenas till sammanlagt åtta kanaler. Hela området här är uppodlat genom konstbevattning, vilket innebär att jorden kan ge både två och tre skördar per år.
Överflödigt vatten dräneras vidare till Birket Qarun och därifrån till Wadi el-Rayan, öster om oasen, där två nya sjöar bildats under de senaste tjugo åren. De är nu nästan lika stora som den ursprungliga sjön. Området är en turistort och ett övervintringsområde för fåglar. Den övre sjön i norr är sammankopplad med den lägre liggande södra sjön genom en kanal och ett litet vattenfall.
Faijums guvernat omfattar 4.550 kvadratkilometer (inklusive sjön och det omgivande öknenområdet), varav 1.450 är uppodlat. Antalet invånare år 2004 var 2.275.000 (ca 3% av befolkningen i Egypten). De bebodda områdena är indelade i sex administrativa centra (Markaz), baserad på de fem städerna i provinsen: Sinnuris, Ibshaway, Tamiya, Itsa, Yusuf al-Siddiq och Fayums stad (ca 250.000 invånare). Nästa nivå är byarna (Qāri’ah), var och en styrda av ett lokalt valdt Omda, som ansvarar för lag och ordning samt representerar regeringen. Valen äger rum vart femte år och är alltid hett omtvistade. Det finns 157 byar, som i sin tur är uppdelade 1.565 mindre distrikt (ezba), enheter där befolkningen är alltför små för att ha egna Omda.
Faijum har är en rik jordbrukspruduktion, och producerar en mängd olika grödor. Den viktigaste inkomstkällan utgörs fortfarande av bomull, som skördas i september. under vintermånaderna sås stora landområden med bersim, ett slags klöver, som används för husdjur.
Sockerrör är inte så vanliga och palmer varvas med andra grödor i stället för att koncentreras till Dadelpalmslundar, i detta avseende skiljer sig Fayum från resten av Egypten. Frukter från fruktodlingarna som sträcker sig över 700 kvadratkilometer, exporteras främst till Kairo, och har medfört att Fayum går under namnet ”Egyptens trädgård”. Vissa byar har blivit centra för kycklinguppfödning och ”Fräch Fayumi” , -kycklingar från Fayum, har rykte om sig att vara de bästa i landet. I Wadi el-Rayan odlas (för området nyare) grödor som oliver, majs och hibiscus.
Många Faijumier, från arbetare till studenter och läkare, veckopendlar till närliggande Kairo, och återvänder hem till helgerna. Men det finns även ett blomstrande universitet i Medinet Faijum. Turistnäringen är koncentreras runt ett fåtal platser, såsom Karanis, pyramiderna i Hawara (Haueris), och Dionysias men nu även Tebtynis. Under den grekisk-romerska perioden expanderade Fayum mycket, men när de många byarna i utkanten av oasen småningom övergavs omkring år 300-400, kom dess hus och kyrkogårdar att bevaras intakta under århundraden. Här har man hittat tusentals papyrustexer och hundratals mumiemasker med vackert avmålade porträtt av den avlidne , vilket har gjort området berömt bland historiker och arkeologer.

Läs mer om oaserna i Västra Öknen:

Lämna ett svar