El-Mestikawi grottan

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
El-Mestikawi grottan är världs på grund av sina förhistoriska väggmålningar. Belägen nära Gilf el-Kebir, finns det liknande konst som i Simmarens grotta och Shaws grotta. El-Mestikawi grottan upptäcktes 1922. Den är större än både Simmarens grotta och Shaws grotta och innehåller mycket fler teckningar och ristningar. Variationer i färg samt teman och där viss tidigare konst har målats över visar på en ihållande och långvarig bosättning i området. Platsen är inte minst anmärkningsvärt för de handavtrycks målningar som tydligt finns representerade på en halvt begravd vägg som också ståtar med målningar av mänskliga figurer, djur och representationer av jakt. Det finns också en imponerande teckning av en huvudlös tjur avbildad på flera platser i grottan.

Läs mer om oaserna i Västra Öknen: