Bir Tarfawi

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
Bir Tarfawi är porten in till det Stora Sand havet och de vidsträckta sandhederna ned mot  Gilf Kebir. Våra Safaris tar dig till Gilf Kabir tar dig ofta via  Bir Tarwafi från Dakhla. Bir Tarfawi är en mycket avlägsen oas och den äldsta kontinuerligt bebodda platsen i Afrika! Bir Tarfawi förkroppsligar tidlösheten och ligger som ett vittne till en nästan ofattbar förhistorisk tid där dagens karga landskapet tidigare var platsen för stora permanenta sjöar. Det är också en plats som är väl utgrävd eftersom de verktyg som man kan finna  i området visar hur människan anpassats till förändringar i sin livsmiljö under årtusenden.

Läs mer om oaserna i Västra Öknen: