Ramses koloss

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Denna ursprungligen 13,5 och numera 10,5 meter höga alabasterstaty av ramses II grävdes fram 1888 och ligger sedan des på rygg, numera skyddad av en överbyggnad i ett inhägnat grönområde alldeles intill genomfartsvägen till Sakkara. Tidigare låg dne på sidan delvis under grundvattennivån varför den vänstra kroppshalvan är kraftigt eroderad. Från början prydde den förmodligen ingången till Ptahtemplet tillsammans med en pendang i röd granit som är i bättre skick och som länge stod uppställd framför centralstationen i Kairo tills den flyttades till platsen för det nya Grand Egyptian Museum som planeras öppna i Giza under 2015.
Memfisstatyn saknar underben och också den dubbelkrona som skall sitta på kungahuvan (klaften) som han däremot har kvar. Han har ett anmärkningsvärt uttrycksfullt ansikte med kungaskägg och i hans skört sitter en dolk som pryds av 2 utmejslade falkuvuden. På bröstet, bältet, armringen och ”skuggstaven” finns hans namnkartuscher inmejslade och på skörtets framstycke mellan benen finns en bild av hans gemål Bint-Anat.
Bitar av andra kolossalstatyer  ligger i området omkring överbyggnaden, väl synliga från dess balustrad.
I hallen omkring kolossalstatyn har man dessutom ställt upp andra enstaka föremål, t.ex. en huvudlös staty av den dvärgliknande guden Bes, en likaså huvudlös torso av en sfinx samt en reliefplatta som visar dubbla upplagor av kung Seti I:s rituella löpning i ett kapell inför guden Ptah. på var sin sida om ingången till kolossbyggnaden står 2 stayfragment av röd granit. Den högra figuren har en Uraeusorm över den stripiga peruken som visar att det är en kunk. Horus namn på ryggen på ryggen gör att den kan tillskrivas Ramses IV (20:e dynastin); den andra är en s.k. stavbärare och föreställer Ramses II. Inskriften på figuren tyder på att det vid sidan av alla andra tempel i Memfis också måste ha funnits en kultplats för guden Thot.