Balsamerings-huset för Apis-tjurarna

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

 
På andra sidan vägen finns grundmurarna till det tempel där Apistjuren, fruktbarhetens symbol, förvarades när han levde och balsamerades när han dog för att sedan med stor pompa och ståt begravas, först i enskild grav, och senare i Serapeum i Sakkara (går att belägga från Amenophis III). Mycket imponerande är det stora bord som var hugget ur ett enda nästan 50 ton tungt alabasterblock och som användes för balsameringen av tjurmumien. Bordets yta av 5,40 x 3,10 meter sluttar lätt bakåt från det 1,20 meter höga nordöstra hörnet mot tappkärlet och långsidorna pryds av var sin lejonfotsfärsedd säng i relief. Strax intill till vänster finns 4 små alanasterbord för prepareringen av inälvorna, ett av dem med inskrift från kung Necha (26:e dynastin). Det väldiga helt plana alabasterbordet mitt i amläggningen, även det med lejonsängsreliefer, användes förmodligen för de avslutande kulthandlingarna med den balsamerade mumifierade tjuren som placerades här innan den överfördes till Sakkara.
Det gick att ta fram spåren av de lertegelmurar som en gång hade omslutit Ptahs stora huvudtempel men av stenbyggnaderna innanför murarna finns praktiskt tget ingenting kvar. På detta vidsträckta område fanns tvp palats, Merenptahs i sydost och Apries i nordväst, men inte heller av dem finns det någonting kvar utom de nedersta lertegelskickten. Ett viktigt monument från Memfis finns i dag på museigården i Kairo, nämligen ett gravkapell med fina reliefer som byggdes av prinsen och Ptahöversteprästen Scheschonk (22:a dynastin). Den nekropol som hörde till Memfis ligger i Sakkara.

Läs mer om Memfis: