Ismailia

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

ismailia
Redan namnet på den efter den förre vicekungen Ismail Pasha uppkallade staden antyder att det är en förhållandevis ny stad. Den grundades 1863 av F de Lesseps, Suyezkanalens skapare, som ett led i arbetet med kanalen. Som provinshuvudstad och med sitt läge på norra stranden av Timsahsjön (krokodilsjön) mitt i kanalens sträckning mellan Port Said och Suez har staden varit svårt utsatt under de senaste krigen mellan Israel och Egypten och konflikterna om Suezkanalen. Återuppbyggnaden har emellertid gått snabbt så att man nu åter kan visa upp ett Ismailia som med många stora och påkostade parkanläggningar är en av de vackraste platserna i Egypten. Genom staden med dess regelbundna, oftast rätvinkliga gatunät flyter Ismailiakanalen, en sötvattenkanal som byggdes av Lesseps samtidigt med staden för att säkra färskvattenförsörjningen för arbetarna vid kanalbygget. Vattenleden som utgår från Nilen i närheten av Kairo och som flyter genom Wadi Tumilat följer i stort samma sträckning som en tidigare fartygskanalfrån faraonernas tid (se: Suezkanalen )
Numera har såväl Suezkanalförvaltningen som tull- och lotsmyndigheten sina kontor i staden i omedelbar närhet av hamnen. Strax intill kanalen i östra delen av Ismailia har man byggt en fin utsikt över kanalen och de långdragna konvojerna med passerande fartyg.
Museum
Museet inrättades år 1934 och byggdes om och utvidgades 1987. Här fins arkeologiska fynd både från den närmaste omgivningen men också från mer avlägsna platser. Praktföremålet i den lilla samlingen är dels en granitsfinx från Ramses II:s tid som står framför ingången och som återfanns vid schaktningsarbeten i kanalen, dels en 3 x 4,75 stor golvmosaik från Sheikh Sueda vid Medelhavet söder om Gaza med djurfris, en Dionysosprocession samt sägnen om Faidra och Hippolytos (förmodligen början av 500-talet e.Kr.) samt slutligen en i en serie med ursprungligen 4 minnesstelar, varav 3 återfunnits. De här stelarna som var skrivna med hieroglyftext på framsidan och text på 3 kilskriftsspråk på baksidan (babyloniska, elamitiska, gammalpersiska) hade ställts upp av perserkungen Darius längs den kanal som han lät bygga mellan Nilen och Röda Havet. (En annan av stelarna finns (2014) på Egyptiska museet i Kairo). Den steleträdgård som man hade anlagt på tomten bredvid museet togs bort 1986 och monumenten härifrån pryder sedan dess gården framför Nationalmuseet i Port Said. Men går man runt i museikvarteret hittar man en liten park på baksidan och där står 2 Ramses II-stelar från Gebel Abu Hassa, väster om Lilla Bittersjön.