Hierakonpolis

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Dagens Kom el-Ahmar hette på grekiska Hierakonpolis och på gammalegyptiska Nechen efter stadens lokalgud Neheni i vars tempel man har funnit några av den egyptiska konstens mest berömda skatter.
Nechen var tillsammans med Elkab på andra sidan Nilen förmodligen det äldsta residenset för kungarna i det arkaiska Övre Egypten. Här fanns ett tempel åt falkguden Neheni (som så småningom smälte samman med Horus). Det bestod ursprungligen av en muromgärdad och med stenar övertäckt sandkulle som i sina äldsta delar kan spåras tillbaka till kungarna Narmer / Menes och Chasechmui. Senare samlades många av templets votivgåvor ihopå och grävdes ned i en grop, den s.k. main deposit. Bland föremålen fanns den berömda Narmerpaletten (Egyptiska Museet, [2014]), huvudet på en ceremoniklubba tillhörig kung Skorpion (Oxford) samt stenkärl, elfenbens- och fajansfigurer. Andra mer sentida fynd från tempelområdet är Bl.a. de berömda kopparstatyerna av kungarna Pepi I och Merienre från 6:e dynastin (Egyptiska museet [2014]) samt ett falkhuvud om vars datering det råder delade meningar (Egyptiska museet [2014]).
Tempelområdet utgjorde ungefär en sjättedel av ytan på den här bosättningen från 1:a dynastin. I öknen sydväst om bosättningen, vid ingången till en wadi som går i nord-sydlig riktning ligger en lertegelfästning och ännu ett stycke söderut finns gravar från Mellersta och Nya riket. De förhistoriska bosättningarna med tillhörande gravplatser sträcker sig utmed ökengränsen väster och öster om wadins mynning och längst i öster upptäckte man 1887-89 en förhistorisk hövdinggrav (nr 100) med Egypten äldsta väggmålningar. De innehåller jaktscener och förvaras i dag på Egyptiska museet i Kairo (2014).