Museet för islamsk konst i Kairo

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.


(Midan Ahmed Maher):
Allt sedan 1903 finns här en mycket omfattande samling av konstföremål från hela den islamska världen (den mest betydande i sitt slag). Utställningsföremålen härstammar alltifrån 600-talet och fram till 1800-talet och är fördelade på 22 salar:
1. Omajjadernas tid (661-750); 2. Abbasidiertiden (750-868); 3. Fatimidernas tid (969-1171); 4. Ajjubidernas tid (1171-1250); 5. Mamluckernas tid (1250-1517); 6. Träarbeten från 1100-1300-talen, däribland en dörr och mihrab från El-Azharmoskén; 7. Träarbeten från ajjubidernas tid; 8. Träarbeten från mamlucktiden; 9. Trä och metallföremål av olika slag; 10. Rekonstrution av ett arabiskt rum; 11. Metallarbeten från 1200-1300-talen; 12. Vapen från skilda epoker; 13. Keramik och fajans från Egypten; 14., 15., 16. Keramik och fajans från övriga islamiska länder; 17. Textilier; 18. Stenarbeten samt gravstenar från 1500-1800-talen; 19 Bokkonst (skrifter, målningar, miniatyrer; 20. Konstminiatyrer av skilda slag, framförallt Turkiet; 21. Glassamling; 22. Persisk konst från olika områden från 900-talet fram till 1600-talet; 23. Reserverat för specialutställningar. Museets arabiska bibliotek innehåller vackra och värdefulla exemplar av Koranen, handskrifter och böcker, samt miniatyrer och dokument på olika orientaliska språk.