Lantbruksmuseet i Kairo

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.


(el-Dokki, Sheikh Abd el Aziz Bey Radwan): Museibyggnaden ligger mitt i en härlig trädgård och innehåller en ytterst intressant samling från det egyptiska jordbrukets historia från den arkaiska tiden fram till vår tid. Det finns två avdelningar, en faraonisk och en nutidsavdelning. Med modeller, enskilda föremål, dokument, bilder, skisser, statistik och konstruerade scener förmedlas kunskaper om åkerbruk, marknadsutnyttjande, bevattningsmetoder, boskapsskötsel och vidareförädling av animaliska produkter men också om lantbefolkningens liv i vardag och fest. Dessutom finns ett välförsett bibliotek.