Koptiska (Gamla) Kairo

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Detta område kallas gamla Kairo (Masr el-Qadima). Området Qasr esch-Shams invånare är till övervägande delen kopter och större delen av kvarteret ligger innanför ”Babylons” gamla fästningsmurar. Här hittar man bl.a. de största kyrkorna, landets äldsta synagoga liksom Koptiska museet och Amrmoskén.
Gudshus
Moallakakyrkan: Den ”hängande kyrkan” har fått sitt namn för att den vilar ovanpå babylonfästningens södra porttorn. Kyrkan uppfördes på 300-talet och är därmed den äldsta kyrkan i kopternas kvarter. Den förstördes och återuppbyggdes på 800-talet och är nyligen restaurerad. Kyrkan delas invändigt av antika kolonner i 5 olika stora skepp med spetsbågsarkader. Ikonostasen från 1200-talet är ett vackert arbete med intarsia i träoch elfenben mot guldfärgad botten. Andra utrymmen som skall nämnas är Georgs- och Johanneskapellen med baldakinkrönta altare på var sin sida om sanktuariet samt kyrkans baptiserium och det kapell som är helgat åt det i Etiopien högt ärade helgonet Takla Hajmanot.
Kenisit Eliaham (Ben-Ezra-synagogan)Den treskeppiga basilikan byggdes på 400-talet och var en gång en koptisk kyrka åt den helige Mikael. I koret kan man i dag se torarullarna och andra pergamentrullar i kostbara silverbehållare bakom glas. I mitten av 1800-talet gjorde man ett mycket intressant fynd här. Man träffade på 200 000 pergamentfragment på arabiska, arameiska och hebreiska. De sistnämnda är speciellt betydelsefulla eftersom texterna är äldre än massoratexten som idag betraktas som allmängiltig.
S:ta Barbara (Sitt Barbara)Det var troligen på 400-talet som man reste en kyrka åt den helige Kyrillos och den helige Johannes här. Den nuvarande basilikan byggdes förmodligen på 900-1000-talen. Särskilt intressant är ikonostasen med sina vackra intarsiaarbeten. Den värdefulla trädörren finns däremot på Koptiska museet.
S:t Georg: Kyrkans inredning är visserligen modern men skönheten finns där ändå, i den vackra silverreliefen av S:t Georg och ikonostasen. Klostret som hör till kyrkan ligger delvis under denna och den runda grundplanen tar upp formen från norra tornet i fästningen Babylons västport som också ligger under kyrkan.
S:t Sergius (Abu Serga)På denna plats där den heliga familjen sägs ha stannat en tid på sin flykt till Egypten grundade man på 400-talet en kyrka åt martyrerna Sergius och Bacchus. Kyrkan förstördes vid fatimidernas erövring men återuppbyggdes. Här finns ett narthex med en vacker liten bassäng för den rituella fottvagningen på trettondagen, ett tredelat skepp, en omgång, öppen takstol, upphöjd tvärskepp och ett sanktuarium mellan två sidokapell. Den treskeppiga osmyckade kryptan var en del av 400-tals kyrkan. Ikonostasen är mycket praktfull med intarsiaarbeten i elfenben i ett mönster av stjärnor och kors och med vackra träreliefer (Kristi födelse, bespisningsundret.)
Al Fustat: År 1168 lät storvesiren Schawar förvandla den blomstrande staden till ett hav av flammor för att förhindra att den föll i korsfaranas händer. Det enda som finns kvar av den forna prakten och skönheten är därför mödosamt framgrävda rester av husgrunder och rester av gatunätet samt rester av en del byggnader. De mest betydande fynden finns idag utställda på Koptiska museet och på Museet för islamisk konst.
Sevärt i övrigt: I de smala gränderna i kopternas stadsdel kan man fortfarande se typiska gammalkoptiska hus med burspråk och korsornament. – Längs Sharia Mari Girgis finns 2 torn och murrester från det romerska kastellet. – Det är också mycket intressant att ta en promenad genom krukmakarkvarteret El-Kalia där man fortfarande framställer de typiska vattenkrusen med traditionella metoder.
Öster om kairos centralstation ligger både den äldre Petrus och Pauluskyrkan och den nybyggda Markuskatedralen som är säte för den koptiske patriarken. Markuskatedralen är en modern enskeppig betongbyggnad där man numer förvarar relikerna av evangelisten Markus. Dessa fördes bort från Alexandria av venetianerna och lämnades tillbaka till landet vid Nilen med anledning av denne, som det påstås, Egyptens förste missionärs 1900:e dödsdag.

Hitta flyg, eller flyg+hotell-erbjudanden till Kairo:


Läs mer: